Školkové děti také přispějí svými obrázky. Naší poslední akci, které se zúčastnila opět většina dětí i s rodiči a prarodiči, děti popisují takto:
Minulý týden v úterý jsme ve škole dlabali dýně, protože byl Halloween.

V pátek, když nastal dušičkový den, jsme šli dát do Kostelce na hřbitov věnce, které jsme před tím vyrobili pro prvního řídícího učitele této školy v Jičíněvsi Františka Kováře.

V pět hodin odpoledne jsme se zase sešli u školy. Před školou jsme zapálili svíčky v našich vydlabaných dýních a ze školy jsme šli znova do Kostelce na hřbitov, protože jsme měli lampionový průvod. Před vchodem na hřbitov svítily vydlabané dýně. Na hřbitově byli lidé, kteří nás strašili. Paní ředitelka a paní učitelka říkaly, že to jsou duchové. Všichni se pak šli podívat také do kostela. Kostel se moc líbil. Protože jsme byli tak odvážní, tak jsme dostali knoflík a diplom za odvahu. Byla to zábava.     Adélka Mlejnková a Andělka Říhová, žákyně 5. ročníku

Jak je z textu patrné, naše škola, která byla založena v roce 1887, si své dlouhé historie velmi váží. A nejen škola. Také zřizovatel, obec Jičíněves, hlavně v osobě starosty Jaroslava Mlejnka. Přestože se škola v posledních letech ocitla v krizi, nikoho ani nenapadlo, že by mohla být uzavřena. Naopak. Od září letošního roku zahájila při škole provoz také mateřská škola a nový tým pedagogických pracovníků školy i školky je připraven nabídnout „svým" dětem pestrou školní práci obohacenou mnoha zážitky.

Ty dětem připomínají jednak upomínkové „diplomky", ale také dřevěné knoflíky s vypáleným názvem akce. Pruh látky, knoflíky, jehla, nit a šikovné ruce tak budou vytvářet trvalou památku na léta strávená ve škole v Jičíněvsi. ⋌ Darina Šindlářová