Nesmíme zapomenout na pochvalu pro třídu 3. O maturitní obor obchodní akademie, která spolu s třídním učitelem Dušanem Dovičovičem zajišťovala tombolu a její hladký průběh.

Po několika letech byl ples uspořádán opět v Domě kultury Koruna v Hořicích. Program byl bohatý, každý z účastníků v sále si přišel na své. Celý večer byl veden pod taktovkou Martina Tulky a Martina Svatoně, kteří jsou mladými profesionály z divadelního spolku KANDRDAS, za což jim velice děkujeme.

Dále děkujeme všem sponzorům, dárcům, zkrátka všem, kdo naše maturanty podpořili pomocnou rukou nebo i třeba jen účastí na plese.   Jaroslava Hypiusová