Okruh začíná u Erbenova rodného domku, kde je rovněž umístěn památník tohoto miletínského rodáka. Na trase dlouhé cca pět km je deset zastavení, která jsou vybavena posezením, informačními tabulemi a doprovodným mobiliářem.

Na začátku trasy u rodného domku spisovatele je umístěna informační tabule, která vám stručně představí osobnost miletínského rodáka. Další zastávkové místo je u studánky na Koši, kde je umístěna socha Polednice a lavička. Třetí zastavení se jmenuje Popraviště podle skutečného účelu, kdy město získalo od krále Přemysla Otakara II. hrdelní právo. Události tohoto místa Erbena inspirovaly k napsání balady Dceřina kletba. Čtvrté místo se jmenuje Hoj jede z lesa pán… a je zde kromě tabule a posezení umístěna i dřevěná socha pána, který se dívá na rodný domek K. J. Erbena. K tomuto místu se váže balada Zlatý kolovrat.

Pátým zastavením jsou Miletínské lázně, kam se lidé přicházeli léčit. Je zde i zmínka o příteli Erbena Karlu Hynku Máchovi. Další zastávka je nazvána Očima K. J. Erbena. Návštěvník zde dostane jedinečnou možnost porovnat stávající výhled s pohledem dobovým. Stojí zde sloup s křížkem z roku 1811 – roku, kdy se narodil Erben. Sedmé místo se jmenuje Po stopách předků – hřbitov a získáte zde informace o Erbenově rodině, která je pochována zčásti na zdejším hřbitově. Předposlední zastávkové místo – Erbenovi tváří vstříc – je věnováno pomníku K. J. Erbena a jeho historii. Poslední zastávkou je Parkáň, v prostoru věže naleznete informace o škole, klášteru, zámku atd.

Rodák Erben
Spisovatel a básník Karel Jaromír Erben se narodil 7. listopadu 1811 v podkrkonošském městečku Miletín. Proslul především jako představitel literárního romantismu, překladatel a sběratel českých lidových písní a pohádek. Byl nadaným synem miletínského obuvníka a jeho ženy, již od mládí měl obrovský cit pro hudbu. Studoval na gymnáziu v Hradci Králové a později filosofii a práva v Praze.

Později se oženil s Betynkou Mečířovou, která mu porodila dvě dcery – Blaženu a Ladislavu. Do té doby pracuje bez nároku na mzdu, přivydělává si pouze prostřednictvím soukromých hodin hudby. Až v roce 1837 se stává praktikantem u hrdelního soudu při pražském magistrátu a o rok později nastupuje k pražskému fiskálnímu úřadu.

Rok 1843 se stává pro K. J. Erbena zlomovým, jelikož se stává spolupracovníkem Františka Palackého v Národním muzeu. O pět let později pak je redaktorem Pražských novin a v roce 1850 sekretářem a archivářem Národního muzea, o rok později archivářem města Prahy. Po smrti své první ženy se v roce 1859 opět žení, bere si Žofii Mastnou. V roce 1861 se podílí na založení dodnes fungujícího časopisu Právník a ještě se v roce 1867 stíhá zúčastnit Moskevské výstavy. O pár let později ochoří plicní nemocí a později také tuberkulózou, na kterou 21. listopadu 1870 v Praze umírá.

Zajímavost
Tři dny po své smrti je Karel Jaromír Erben zvolen čestným členem Jihoslovanské akademie věd a umění v Záhřebu.

Jeho zetěm se stal známý historik Antonín Rezek.

Více informací zjistíte kdykoliv na www.miletin.cz nebo www.podkrkonosi.eu

Přehled zastavení:

1. Rodný dům
2. Studánka na Koši
3. Popraviště
4. Hoj jede z lesa pán…
5. Miletínské lázně
6. Očima K. J. Erbena
7. Po stopách předků – hřbitov
8. Erbenovi tváří vstříc
9. Parkáň
10. Kytice