V přízemí památky se při této příležitosti uskutečnil velikonoční jarmark s ukázkami lidových řemesel. Zároveň byla k vidění středověká šermířská a taneční vystoupení, zájemci si mohli společně s průvodci projít hradní expozicí.
Jak nás informovala zdejší kastelánka Věra Kociánová, novinkou na hradě je nově nasvícená 56 metrů hluboká hradní studna v jižní části nádvoří a v expozici pak výstavka Z pokladů hradního muzea, která má připomenout kdysi bohatý sbírkový fond hradu.
Ten vznikal od konce 19. století, kdy několik místních nadšenců přišlo s myšlenkou založení obecního muzea. Po desítky let pak generace Peckovanů k jeho rozšíření přispívaly méně či více cennými věcnými dary.
V 70. letech bylo celé muzeum zestátněno a depozitář necitlivě přerozdělen do několika muzeí v kraji.