Sokol se zabýval nejenom tělovýchovou, ale také řadou dalších aktivit, jejichž smyslem byla podpora národních myšlenek a kultivace společnosti. Vernisáž se uskuteční v pátek v 16.30 hodin v zámecké galerii. Expozici uvedou historička Marie Neudorflová – Lachmanová, starostka jičínské jednoty Blažena Bohuňovská a autorka výstavy Hana Fajstauerová. Expozice bude zpřístupněna do 4. listopadu.

„Když byla v roce 1862 v Praze založena Tělocvičná jednota Sokol, myšlenka podpory národa formou takto fungujícího spolku se rychle šířila i na venkov. Ještě v témž roce vznikly v Čechách další jednoty a Jičín patřil mezi prvních osm," uvádí historička jičínského muzea Hana Fajstauerová, která výstavu připravovala několik měsíců.

„Vážíme si faktu, že Sokol je nejstarší a stále fungující sportovní organizace," říká starostka jičínské jednoty Blažena Bohuňovská. „Těch sto padesát let nebylo jen o cvičení, ale naplnila je i nadšená soudržnost lidí, úcta k morálním zásadám a statečnost všech, kteří čelili perzekucím a kteří činnost spolku vždy po politickém zákazu znovu obnovili," vysvětluje starostka, která je ráda, že v řadách organizace spousty mladých.