Jednak jde o její prvotiny, na kterých ztvárnila květiny i ptactvo. Vzlet v její tvorbě potvrzují obrazy z posledních let, na kterých se objevuje její nevyčerpatelný námět, a tím je žena.

Dílem se prolíná láska, vzájemné vztahy, radost i bolest. Obrazy Pavlíny Gardianové jsou prodejné.