Novopačané vzali opravu kulturního dědictví do svých rukou. V klášterním kostele se sešli Jana Purmová, ředitelka MKS Nová Paka s majitelem kulturní památky (Pater Pavel Kalita, administrátor Římskokatolické farnosti v Nové Pace), památkářem (ing. Lenka Nyklová, Národní památkový ústav Pardubice) a s restaurátory (akademická malířka Zlatice Dobošová a Mgr. Markéta Novotná), aby společně vybrali výtvarné dílo vhodné k restaurování z finančních prostředků, které byly vybrány při benefičním koncertu 8. dubna.
„Vystoupení kytaristy, profesora Štěpána Raka ve slavnostně vyzdobených prostorách kostela Nanebevzetí Panny Marie navštívilo více než tři sta diváků a vybráno bylo 57 400 Kč,“ uvedla Lenka Nyklová. Výtěžek byl uložen na konto u České spořitelny, jež bylo speciálně k těmto účelům založeno.
Klášterní kostel v Nové Pace prochází rozsáhlou obnovou díky zařazení do Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR, každoročním příspěvkům z novopacké radnice a Královéhradeckého kraje. V rámci této obnovy jsou opravovány havarijní části převážně stavebních konstrukcí (jižní fasáda s bortícími se kamennými římsami, oprava krovu zasaženého dřevomorkou, výměna střešní krytiny a klempířských prvků, věže… atd.).

Interiér prohlédne

Prostředky získané sbírkou mezi občany budou použity na restaurování poškozených částí interiéru. Limitující byla výše vybrané částky, ale také možnost všeobecné přehlednosti průběhu sponzorovaných prací.
Zlatice Dobošová posoudila stav interiérové výzdoby chrámu a navrhla zahájit práce restaurováním menších obrazů na bočních oltářích. Jedná se o obrazy Čtrnáct svatých pomocníků, Svatá Barbora, Svatý František, Nejsvětější srdce Ježíšovo.
V souladu s pravidly bude podána žádost o finanční příspěvek od místní radnice, kterým by se rozsah restaurátorských prací zdvojnásobil. Schválení této žádosti proběhne v prvním kole na zasedání Výboru pro rozvoj v Nové Pace 23. května.
(S použitím materiálu Lenky Nyklové)