Expozice dokumentuje vznik, vývoj a současnost Jednoty bratrské jako nejstarší reformační církve, která vznikla na našem území. Cílem putovní výstavy je poukázat na významné historické momenty i na zaměření církve.

Zájemci mohou absolvovat i test, stovka správných odpovědí bude odměněna knihou. Expozici můžete zhlédnout do 1. prosince, poté se přestěhuje do České Lípy a Suchardův dům zaplní výrobky současných betlémářů z Novopacka. Ty budou k vidění jen krátce, od 4. do 19. prosince.