Většina z nich spolupracuje pod hlavičkou komise pro sportovní a kulturní činnosti a společně organizují významnější akce v obci, jako třeba Ostroměřské slavnosti nebo rozsvícení vánočního stromečku.

Jedním z hlavních prostorů pro konání společenských akcí je kulturní středisko. „Ve své podstatě plní svou funkci, ovšem nyní nám z kraje sdělili, že k jeho provozování mají výhrady – chybí prý zřizovací listina, která by deklarovala, že je středisko organizací obce. O nápravě tohoto stavu – která by snad měla být jen formalitou – budeme jednat na některém z dalších zasedání zastupitelstva," přiblížil nečekaný problém ostroměřský starosta Jiří Stýblo. V obci se prý ozývají hlasy, že by bylo záhodno kulturní život lépe organizovat. Podle nich by bylo vítané dávat víc vědět například o Muzeu Eduarda Štorcha a Karla Zemana.

V současné době jsou jeho náplní jen běžné prohlídky, které zajišťuje během celé sezony jediná obětavá průvodkyně. „Na tak malé muzeum – tvoří ho vlastně jen dvě místnosti – je návštěvnost dobrá, ale je pravda, že expozice by si zasloužila oživení," říká starosta. Takový byl také návrh knihovnice Hany Němečkové: „Muzeum by se dalo jistě rozšířit a expozici pojmout moderněji. Třeba naznačit jeskyni a pralidi – to by dětem svět Štorcha i Zemana určitě přiblížilo. V horních místnostech by bylo hezké vymyslet expozici, která by prostřednictvím starých věcí ukazovala běžný život našich babiček a prababiček," nastínila knihovnice.

Tradicí, kterou by obci mohla řada sousedů závidět, je loutkové divadlo. Z Ostroměře pochází potomek slavného loutkářského rodu Matěj Kopecký, dlouholetý člen královéhradeckého divadla Drak a propagátor loutek. Není tedy divu, že v Ostroměři vzniklo a působí loutkové divadélko s případným názvem Matěj. V budově muzea mají vlastní, moderně vybavenou scénu a v rámci prohlídky expozic je možné sjednat i loutkové představení. Soubor, složený ze sedmi až osmi členů je velice aktivní. Každý měsíc s loutkami sehrají jednu nebo dvě pohádky pro děti z Ostroměře i okolí.

„Právě nahráváme hlasy k pohádce Zlatovláska, kterou bychom do čtrnácti dnů rádi představili dětem. V současnosti hrajeme výhradně na naší scéně, i když dřív jsme vyjížděli i na menší divadelní přehlídky, třeba do Hořic nebo do Libáně. Bohužel nemáme automobil na přepravu," popsala vedoucí loutkoherců Blanka Splítková. Mnoho kulturních akcí zajišťuje místní knihovna Eduarda Štorcha a také aktivní základní škola. A na co se mohou Ostroměřští těšit v nejbližší budoucnosti? „Z tradičních akcí se blíží Vítání jara. Těšíme se také na sjíždění Javorky a v létě na další Ostroměřské slavnosti," uzavírá starosta Jiří Stýblo.