Po absolvování gymnázia se zapsal ke studiu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Od konce roku 1939 působil jako režisérský elév a lektor v divadlech D 40 a D 41c, později přešel do Městského divadla na Vinohradech a nakonec do divadla ve Smetanově muzeu.

Po skončení války přispíval do řady periodik, zejména do Mladé fronty, v níž působil jako stálý spolupracovník. Po únorových událostech v roce 1948 odešel do Francie, kde se stal redaktorem československého vysílání Radia France.

Z Francie se přestěhoval v roce 1952 do New Yorku, kde žil až do své smrti. V USA se věnoval žurnalistice – spolupracoval s rozhlasovou stanicí Hlas Ameriky a Rádiem Svobodná Evropa, v němž získal redaktorské místo a věnoval se kulturně – politickým komentářům či rozhovorům. Zemřel 1. února 2011 v New Yorku.