Odsud jeho kroky vedly na pražskou uměleckoprůmyslovou speciálku Karla Štipa, již ukončil v roce 1933. Poté nastoupil do porcelánky EPIAG v Březové, později pracoval v Praze a ve své vlastní kralovické dílně.

Své zkušenosti se rozhodl předávat dál. Na Vysoké škole uměleckoprůmyslové vedl nejprve ateliér porcelánu a keramiky, o několik let později stanul v jejím čele jako rektor.

Díky dobrým vztahům s aktuálním režimem dokázal uspořádat mezinárodní keramickou výstavu. Jeho dílo bylo spíše jednodušší, ovlivněno funkcionalismem. Vyznačovalo se náročnější povrchovou úpravou, například vrstvenou a následně proškrabovanou glazurou. Navrhl také porcelánové servisy pro Expo 58.

Mimo jiných byl oceněn titulem národní umělec. Otto Eckert zemřel 1. ledna 1995 v Praze.  (sar)