Houslový virtuos a pedagog se narodil 24. května 1894 v Plavech. Hudbu měl v krvi, tatínek byl venkovský muzikant. Josef se učil hře na housle v Brně, na mistrovské škole pana Ševčíka a dokonce i ve Vídni.

Díky svému povolání se podíval i za hranice rodné země. Hrál v Moskvě, působil jako pedagog na konzervatoři v Samaře. Uspořádal také mnoho samostatných koncertů v Rusku, na Sibiři i v Americe.

Poté se vrátil zpět na „rodnou hroudu" a začal soukromě vyučovat hudbu a pořádat koncerty. Během oslavných koncertů v Praze jej při výročí svých 75. a 80. narozenin zvolil O. Ševčík jediným českým zástupcem své školy.

Od roku 1930 se věnoval především pedagogice, vychoval řadu dalších předních houslistů. O jedenáct let později se přestěhoval do Nové Paky, kde byl v den svých osmdesátých narozenin jmenován Čestným občanem města. Zde také 13. února 1982 zemřel.⋌ (sar)