V letech 1915 až 1922 se učil u skladatele a pedagoga Jana Paťhy, sám se poté stal učitelem. Své znalosti předával dál v Sobotce, kde se stal rovněž sbormistrem pěveckého spolku Bendl.

Nejvíce aktivní byl však v nedalekém Jičíně. Zde vyučoval zpěv na místním gymnáziu a reálce, a to od roku 1927 až do roku 1944. Šest let byl také sbormistrem pěveckého spolku Smetana, dirigoval Pěvecké sdružení učitelů Českého ráje a dětský sbor dívčí střední školy.

Zastával rovněž funkci referenta Osvětového sboru v Jičíně a časopisu Krakonoš. Na kontě má také autorství několika drobných skladeb pro klavír a violoncello, pro klavír skládal též v době okupace.

Vojtěch Engelmann zemřel 9. února 1969 v místě, kde většinu svého života působil, v Jičíně. ⋌(sar)