Kultura a sport v polsko – českých barvách, i tak lze nazvat několikadenní výměnné pobyty dětí v Polsku a v České republice. Jejich cílem je hlubší poznání okolí Nové Paky, Bohuslavic nad Metují a polských Pieszyc.

Poslední setkání se uskutečnilo v minulém týdnu, kdy školáci z Polska a Bohuslavic dorazili do Nové Paky. Přivítání hostů proběhlo v aule ZŠ v Komenského ulici, a poté hosté navštívili novopackou Klenotnici, vyšli si na Kumburk, přes Borecké skály u Rovenska vystoupali na Trosky a kolem Věžáku se vrátili k Rovensku. Prohlédli si také zvonici s unikátními obrácenými zvony.

Poslední den byl věnován Turnovu a turnovskému Muzeu Českého ráje. Středeční večerní posezení u krbu bylo doslova napěchované písničkami, zpívanými jazykolamy, hudbou doprovázenou tancem, nápaditými cviky a reakcemi dětí… Zazněly i písničky z Podkrkonoší.

„Z Nové Paky se setkání zúčastnili žáci a učitelé ze ZŠ Husitská a pořádající ZŠ Komenského. Garantem byl městský úřad. Celkem nás s Poláky a dětmi z Bohuslavic bylo 90. Je to veliké množství dětí a dospělých. Vyžaduje netradiční organizování soutěží, her, povídání při zastaveních v terénu. Snad jsme to zvládli," konstatuje učitel Milan Kaplan.

Další třídenní setkání by mělo být v Pieszycích na podzim tohoto roku. Projekt je financován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem ČR z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR.

Milan Kaplan