Od 1. do 23. července (1933) prožíval Jičín slavnostní dny, plné radosti a nadšení, jež tvořilo z těchto dnů velký nepřetržitý svátek."

V rámci Výstavního trhu roku 1933 probíhala v Jičíně řada sjezdů, manifestací a slavnostních průvodů. Dne 6. 7. tak například pořádala v Jičíně svůj manifestační sjezd Československá živnostensko – obchodnická strana. Vedle toho byl Jičín svědkem sjezdu pekařů II. župy (6.7.), zemské jednoty kovářů (6.7.), svazu cukrářů (11.7.), hostinských (11.7.) a mnoha dalších.

Centrem veškerého dění byl ale vlastní Výstavní trh Českého ráje. V popředí všech akcí stál Spolek Výstavního trhu Českého ráje, který vznikl počátkem roku 1933. Jeho předsedou se stal starosta obce Josef Matějka.

Výstavní trh byl umístěn v prostranství uzavřeném zámeckou zahradou a městskými školami ze severní strany, obchodní školou, divadlem Český ráj a opatrovnou ze strany jižní. Expozice se nalézaly v budovách měšťanských škol, školy obchodní, opatrovny, v domě Václava Novotného na Tamlovce a v nově vybudovaných výstavních pavilonech a stáncích.

Hlavní osou výstavy byla ulice Podzámecká (do roku 1933, před 1940 Bradáčova, po 2. sv. válce Zd. Nejedlého, dnes 17. listopadu) upravená na hlavní promenádu. Ji protínala osa příčná od ulice Smiřických k novému mostu přes Cidlinu u obchodní školy. Rovnoběžně s hlavní osou byly postaveny výstavní pavilony a stánky za budovami obchodní školy a divadla Českého ráje.

Večer v neděli 23. července byl Výstavní trh slavnostně ukončen, celkem ho navštívilo kolem 80.000 návštěvníků. Druhý Výstavní trh se v Jičíně konal o čtyři roky později, roku 1937.   Hana Fajstauerová