Charakteristickým rysem autorčiny tvorby je jemná něžná poetika a měkká barevnost. Krajina E. Hnykové je plná nálady a vzpomínek, vše dotváří vlastní invencí a zkušeností. Mnohé inspirace získává také v hudbě a literatuře. Její doménou jsou rozměrná plátna, paradoxně i detailů krajiny, nevyhýbá se též cyklům obrazů s figurální tematikou.

V poslední době však tvorbu směřuje do duchovní oblasti. V řadě obrazů se objevují prvky propojující přírodu s křehkostí duše člověka. Těžištěm její tvorby jsou bezesporu olejomalby krajin – tematicky i barevně jemně laděné a uklidňující. Charakteristickým rysem dané tvorby jsou vysoké obzory nad horizontem se vzdušnými a lehkými oblaky. Z obrazů dýchá vůně přírody, téměř ve všech je zastoupen strom jak olistěný, tak holý, i košatý s výtvarným rozložením větví. Autorka se snaží barvu tlumit, více méně zjednodušovat, než-li užívat pestré barevnosti. Tematicky čerpá z poklidné, ale pohádkové krajiny Krkonoš, Podkrkonoší a předhůří Jizerských hor.

V poslední době autorce učarovala i melancholická krajina v okolí Českolipska, kde trávila dětství a kterou důvěrně zná. Na jejich plátnech se tak objevují zákoutí lesů zapadaných sněhem a zahalené do mlhy, sněhové pláně s osamělými stromy a keři, případně siluety božích muk. Zima v jejím podání má až kouzelnou podobu, kterou podporuje barevně laděné nebe. Autorku krajiny inspirují nejen vnějším vzhledem a krásou, ale ona do ní vkládá náladu a momentální stav svého nitra. V některých obrazech panuje klid, mystično, ale najdeme v nich i duchovní souznění s realitou. Jiná plátna mají naopak v sobě náboj napětí, dynamiky a expresivnosti.

E. Hnyková se narodila 1. 1. 1950 v Nové Pace. Výtvarné činnosti se začala věnovat už v mládí pod vlivem svého strýce malíře Ferdinanda Taslera. Později se stala soukromou žačkou malíře Františka Škody z Libáně a díky jemu získala vlastní osobitý a nezaměnitelný rukopis. První výstavu měla již ve svých šestnácti letech. Od roku 1991 se malbě věnuje profesionálně.

Tvoří ve svém ateliéru ve Vrchlabí, ale nevyhýbá se ani přírodnímu plenéru. Stala se členkou sdružení výtvarníků České republiky. Kulturní veřejnosti se představila na řadě autorských nebo společných výstav na různých místech jak v Čechách, tak i v zahraničí. Její obrazy zdobí stěny řady galerií a domácností, včetně lomnických, kde má také ctitele svého umění. Lomnickým přátelům a milovníkům výtvarného umění se dostává příležitost navštívit prodejní výstavu obrazů Evy Hnykové zcela poprvé, a to až do 27. listopadu. Autorka vybrala soubor obrazů, který jistě potěší a zahřeje krásou i básnivou silou naší české krajiny.    (jdm)