Jak je již v Nové Pace obvyklé, na vernisáž výstav, zvláště, když se zde prezentuje rozený Pačák, přichází hodně lidí.

Nejinak tomu bylo v Suchardově domě při páteční vernisáži výstavy fotografií Miroslava Háka, kterou organizátoři z novopackého muzea uspořádali při příležitosti jeho jubilea.

V úvodním slově to připomenul doktor Jan Nízký. Devátého května totiž uplyne rovných sto let od narození fenomenálního fotografa z Nové Paky – Miroslava Háka. Ten spolu s dvěma Pačáky – malířem Františkem Grossem a sochařem Ladislavem Zívrem vytvořili trojici, která zanechala nesmazatelnou stopu v dějinách českého moderního umění.“

„Všichni tři vstupovali na uměleckou scénu v polovině třicátých let a v roce 1942 se stali významnými členy legendární Skupiny 42, která představovala jedno z našich nejvýznamnějších seskupení dvacátého století. V této skupině, kde převažovali malíři a básníci, byl jediný sochař, a to Ladislav Zívr. Miroslav Hák je jediným fotografem, který se hlásil k jejímu programu, kladoucí důraz na objevování města jako nového specifického fenoménu tvořícího základní rámec lidské existence, což dokumentuje jeho fotografická tvorba,“ zdůraznil Jan Nízký.

Jsou tu záběry z Prahy. Zajímavý snímek nazvaný V noci, který představuje městskou ulici se stožárem pouličního osvětlení a obrysy zatemnělých domů bez sebemenšího záblesku světla. V Suchardově domě najdeme i snímky z Nové Paky, jako Osamělý dům, Na pavlači či Hostinec.

Z širokého tématického záběru Hákovy tvorby nelze vyřadit jeho fotografie ženských aktů, kdy světlem modelované tvary vystupující z temného pozadí připomínají šerosvitné techniky maleb starých mistrů a vyzařují kouzlo eroticky obluzujícího půvabu ženského těla.

Autor pořídil i hodně záběrů z divadelního prostředí, a proto je považován za zakladatele naší moderní divadelní fotografie.

Expozice si klade za cíl předestřít před diváka dílo v jeho celistvosti, počínaje snímky z roku 1930 až k poslednímu záběru ze září 1968.

Dvěma melodickými Závišovými písněmi skladatele Rudolfa Frimla v podání sólisty opery Národního divadla Alešem Hendrychem připomněl tento pěvec, že Nová Paka dala českému umění nejen malíře, sochaře a fotografa.

Kulturní zážitek z vernisáže doplnila pražská herečka Evženie Nízká přednesem poezie související s fotografií od básníka Jiřího Koláře „Hlas očí.“
Výstava mohla být otevřena díky potomkům Miroslava Háka, kteří fotografie zapůjčili a zúčastnili se i páteční vernisáže.

V malém sále Suchardova domu byla ve stejný den otevřena další výstava, na které návštěvníci mohou zhlédnout předměty z depozitářů novopackého muzea, konkrétně ze sbírek pomocných historických věd jako jsou numizmatika, faleristika či sfragistika.

Obě expozice budou otevřeny denně mimo pondělí, v pracovní dny od 9 do 16 hodin a v 9 – 12 a 13 – 16 hod. o víkendech.

Míla Pour