A také, že je absolventem nižší reálky a učitelského ústavu v Jičíně, odkud odešel učit k nám na Českomoravskou vrchovinu do Trhové Kamenice (1877 – 1882). Zde poznal svou manželku Marii Hroznou. Z Trhové Kamenice byl přeložen do blízkého Hlinska na uvolněné místo po učiteli Čeňku Růžičkovi, který patřil k výrazným učitelským osobnostem. Jeho osobnost Raise silně zaujala tak, že se Růžička stal jednou z postav románu Západ (1899), kde ho čtenáři poznají pod jménem Pondělíček. Z Hlinska byl přeložen do Prahy, kde působil na několika školách. Umírá 8. července 1926 v Praze.

Pro Soboťáky je známé, že za Raisem do Sobotky o prázdninách zajížděli jeho přátelé. Karol Bílek v publikaci Kdo je kdo v dějinách Sobotecka (1995) uvádí např. Ignáta Hermanna, Aloise Jiráska, Jaroslava Vrchlického ad. Ze Sobotecka také pochází několik povídek, ale podstatnou námětovou oblastí byla Českomoravská vrchovina a Podkrkonoší, odkud Rais čerpal pro svou povídkovou a románovou tvorbu.

Rád vzpomínám na díla Výminkáři, Horské kořeny, Potměchuť, Rodiče a děti, Kalibův zločin, Lopota, Pantáta Bezoušek a mnohé další práce. Mezi nejoblíbenější romány K. V. Raise bezesporu patří Zapadlí vlastenci (1894), jehož děj se odehrává v Pasekách nad Jizerou a je připsán „památce učitelů a kněží, národních buditelů". Mezi ilustrátory tohoto díla vyniká Adolf Kašpar (1877 – 1934), který nejdříve ilustrace tvořil podle románu, ale v roce 1923 přijel do Vysokého nad Jizerou – Větrova a přímo zde maloval (Paseky, Sklenařice, ve kterých se narodil Věnceslav Metelka ad.).

Oblíbená díla

Druhou nejoblíbenější Raisovou knihou mezi čtenáři je román Západ (1899), jehož děj Rais umístil do Kameniček u Hlinska, v románu obec nazývá Studencem. Kameničky pro nás dnes jsou známé jako malířská obec, spojená se jmény malířů Antonína Slavíčka, za kterým přijížděli (a také zde malovali) Herbert Masaryk (syn T.G.M.), Otakar Nejedlý aj. Na budově zdejší školy jsou umístěny dvě pamětní desky.

Jedna je věnována malíři A. Slavíčkovi, druhá románu Západ K. V. Raise. Cituji: „Jemnostpána faráře Kalouse, řídícího Pondělíčka – obec Studenec svého 'Západu' – miláčky své – horský lid Českomoravské vysočiny v Kameničkách poznal a zvěčnil spisovatel K.V. Rais, učitel v Hlinsku 1882 – 1889."

Před farou (je naproti zmíněné škole) na prostranství jsou umístěny dvě busty. Jedna patří malíři Antonínu Slavíčkovi a druhá Karlu Václavu Raisovi. Obě byly odlité do bronzu a odhalení se konalo 24. srpna 2002. Ve farních prostorách je umístěna Galerie Antonína Slavíčka.

Několika málo myšlenkami tak připomínám dílo K.V. Raise, které obohatilo významným způsobem povídkovou a románovou realistickou tvorbu českých autorů.   Josef Pavlík, Bystřice nad Pernštejnem