Bohumil Kafka se narodil v Nové Pace roku 1878. V jeho rodišti se můžete setkat mimo jiné i s jeho významnou sochou Pastýřská madona.

Bohumil Kafka studoval na Odborné sochařskokamenické škole v Hořicích, dále na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u Stanislava Suchardy a na Akademii výtvarných umění u Josefa Václava Myslbeka (1898-1901). Od roku 1898 byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes. Po asistentské práci v ateliéru u Suchardy (1901-04) pracoval v Paříži, kde se také v roce 1906 stal členem Société du Salon d'Automne. V roce 1916 byl jmenován profesorem Uměleckoprůmyslové školy a roku 1925 profesorem Akademie výtvarných umění.

Tvořil v duchu secese a symbolismu. Vedle své volné tvorby vytvořil mnoho dekorativních prvků fasád, bust, soch a pomníků.

Ve své další tvorbě se Kafka už nevyrovnal s moderními podněty novoklasicismu; v posledním období se vrátil k již překonané realistické tradici v Myslbekově duchu (pomník Jana Žižky na Vítkově) a jeho tvorba ztratila svou dřívější aktuálnost.

Více informací získáte na www.gymnp.cz, Velké školní klíčování, Realizované projekty číslo 37 – Sochy Nové Paky.