I když je samozřejmé, že není možné se vždy zavděčit všem a každému divákovi zvlášť, je nesmírně důležité hlasy předplatitelů respektovat jak z pohledu dramaturgie, tak s přihlédnutím k ekonomickým možnostem některých věrných diváků.

S novou sezonou, přesněji od ledna 2013, proto přichází poměrně zásadní změna v dosavadním systému divadelního předplatného, která by měla poskytnout pravidelným návštěvníkům Masarykova divadla širší a zároveň i přehlednější divadelní „menu". Co je tedy nového?

Nabídka divadel se týká celého roku 2013. Diváci tedy budou předem vědět, jaká divadla jsou pro ně připravena od ledna až do prosince. Zároveň tak odpadne dosavadní starost pro zájemce o abonmá 2 x během roku včas rezervovat a nakupovat abonentky.

Jsou připraveny tři skupiny (řady) předplatného:
I. „Sázka na klasiku" zahrnuje pět titulů tuzemského i světového repertoáru různých žánrů v podání pražský i předních oblastních divadel
II. „Prkna co znamenají smích", čili čtyři oddychové komedie, přinášející především pohodu a zábavu i setkání se známými tvářemi z divadelního, filmového či televizního světa

III. „Nový vítr" přivane ochutnávku současného profesionálního a také špičkového amatérského progresivního jevištního směřování v podobě 2 + 2 = 2 inscenace v Masarykově divadle a dvě další představení v místech ne zcela tradičních. Jednotlivé tematické skupiny jsou rovnoměrně rozloženy do celého roku a vzájemně se termínově prolínají. Jičínští předplatitelé samozřejmě nepřijdou ani o oblíbené bonusy v podobě volného vstupu na české filmy do Biografu Český ráj nebo slev na vstupném na další vybrané pořady – naopak: mohou jich získat víc než dosud:

Součástí každé zakoupené abonentky je jako základní bonus jedna volná vstupenka do biografu. Takže zakoupí-li abonent dvě skupiny předplatného, získá 2 „volňásky" na české filmy. Rozhodne-li se zakoupit všechny tři skupiny najednou, obdrží volné vstupenky čtyři. Každá jednotlivá předplatitelská skupina pak bude ještě obsahovat i svůj speciální bonus:

I. skupina: volný vstup na koncert v rámci Dvořákova festivalu a slevu 50 Kč na vstupném na operní projekce v biografu
II. skupina: slevu 50 % na vstupném na 10. ples města Jičína
III. skupina: slevu 50% na vstupném na koncert Blue Efect v rámci Jičínského léta 2013
Současní majitelé abonentek 2012, dostanou předností právo rezervace a nákupu. Což v praxi znamená, že od 3. do 17. prosince 2012 mají automaticky rezervována svá dosavadní místa ve všech třech skupinách předplatného a jen oni si je mohou v této době zakoupit na obvyklém místě v Městském informačním centru na náměstí. Od 18. 12. 2012 do 31. 1. 2013 budou abonentky ve volném prodeji pro všechny ostatní zájemce.
Tedy samozřejmě i pro současné předplatitele (ovšem už bez předností rezervace jejich dosavadních míst).
Jaké budou ceny? (jednotlivá cenová pásma hlediště zůstávají stejná jako dosud)
I. skupina – pět divadel 1.200/980/770 – za rok
II. skupina – čtyři divadla 980/860/670 – za rok
III. skupina – 2 + 2
550/440/320 – za rok

Z hlediska porovnání současné a budoucí ceny abonmá se vlastně nic nezmění – například pokud si někdo zakoupí I. a II. skupinu, zaplatí za stejný počet představení stejnou částku jako v roce 2012, ale získá výhodnější dvojnásobný bonus.

Pořízení abonmá může být inspirací pro zajímavý vánoční dárek … V nejbližších dnech bude zveřejněna kompletní kolekce představení pro příští rok. Věříme, že chytané inscenace zaujmou jičínské příznivce kvalitního divadla natolik, že se všemi současnými abonenty budeme setkávat i nadále tak v hojném počtu, jako tomu bylo dosud a zároveň přilákáme do Masarykova divadla i nové zájemce o předplatné.⋌⋌Pavel Nožička, ředitel KZMJ