„Akce jako Týden knihoven mají pro naši práci velký význam. Tím, že o nás více píší a občas i hovoří média, se daří oslovit i případné zájemce, kteří zatím cestu do knihovny nenašli. Naši čtenáři většinou dobře vědí, co všechno se u nás děje, ale stále je i dost lidí, kteří toho o pestrosti knihovnických služeb moc nevědí," míní hořická knihovnice Stáňa Najmanová.

Stěžejní akcí v Jičíně bylo zahájení provozu klubu pro mladé „Free Time". Během prvního týdne se zde zaregistrovalo 34 členů a navštívilo jej 65 zájemců. Největší poptávka byla o IPad.

„Dobře byla využita možnost registrace do knihovny zdarma. Máme 51 nových dospělých čtenářů a 19 dětských. Čtenáři využili i odpuštění sankčních poplatků, zejména v dětském oddělení. Vydařila se i přehlídka vypravěčů a setkání klubu seniorů," sčítá ředitelka jičínské knihovny Jana Benešová.

Novopačtí celý podzim registrují zadarmo studenty středních škol a učňáků, kteří jsou v prvním ročníku. Ani to není málo!