Z nominací, které byly zaslány do konce loňského roku, byl vytvořen seznam, podávající přehled o různých aktivitách. Na jeho vzniku se podíleli členové Štefanské komise – sdružení, do něhož může vstoupit každý zájemce o zdejší kulturní dění.

Kdo převezme cenu v kategorii za počin roku 2016, určí los, komu bude udělena za dlouhodobé působení v kultuře, rozhodne porota jmenovaná ze zástupců komise.

Počin roku 2016

Balbineum, z. s. (2x)
Za první akce v jezuitské koleji v Jičíně, jejíž oživení a plány na její postupnou rekonstrukci a využití má spolek ve svém programu. O Valdštejnských slavnostech připravil hudební vystoupení a divadlo pro malé i velké, tvůrčí dílny a ukázky starých řemesel, s nimiž souviselo i slavnostní dokončení opravy kapličky na Velišském hřbetu doprovázené hudbou a zpěvem jičínských Literáků pod vedením Michaela Pospíšila. Program festivalu Jičín – město pohádky doplnil spolek Balbineum knihtiskařskou dílnou spojenou s uvedením knihy manželů Lhotákových, Roberta Smolíka a Martina Vosáhla Jezdítko po všem.

Nominace za dlouhodobé zásluhy najdete v souvisejících článcích vpravo.

Balbineum, z. s., městys Podhradí a město Jičín
Za opravu výklenkové kaple na hřbetu Veliše. Ještě v dubnu byla kaplička v havarijním stavu. V rámci řemeslných dílen uspořádaných v jezuitské koleji za Valdštejnských slavností v květnu ale kameník zhotovil kameny na její střechu, kovář mříž, řezbář desku, měditepec nádobu, textilní výtvarnice drapérii, truhlář lavičku, místní upravili její okolí a pod znovu opravenou a nabílenou kaplí vysázeli květiny. Tedy příkladná spolupráce spolku, městyse a města, zhruba 30 lidí, a jestli má být někdo po zásluze jmenován, pak předně Robert Smolík, který s tímhle nápadem přišel a uvedl také věci do pohybu.

Bitnarová Romana
Knihovnice v Kopidlně a Mlýnci. Za významný podíl na rozvoji kultury ve městě a okolí. Pořádá besedy pro mladé čtenáře v knihovně, pro dospělé četné programy v knihovně i v Kulturně vzdělávacím centru v Kopidlně, spravuje elektronické stránky knihovny a on-line katalog knih, připravuje řadu akcí v rámci Týdne knihoven.

Brabec Petr, Tomášů Romana
Místopředseda a pokladní Spolku přátel Markvarticka. Za založení veřejné sbírky na opravu věžních hodin markvartického kostela, v níž je nyní více než 150 tisíc korun. Za podporu opravy nejstaršího domu v Markvarticích, prohlášeného za kulturní památku.

Březinová Erna
Za to, že do tvůrčího týmu muzikálu Eliška Kateřina Smiřická přivedla pro jičínské publikum nový tvůrčí přístup, který byl znatelný v průběhu celého představení. Její baletní vzdělání a praxe se prolínaly celým představením a dodaly dílu skutečné profesionality.

Cermanová Jana
Pracovnice hořického muzea, za zorganizování vzpomínkových akcí k 50. výročí založení Mezinárodního sochařského symposia v Hořicích (1966), za přípravu výstavy, katalogu symposia a doprovodných přednášek.

Cermanová Jana
Pracovnice hořického muzea, za zorganizování Setkání na atolu, tvůrčího setkání mladých hořických sochařů, kteří v Galerii plastik společně vytvořili sochu. Akce se těšila velkému zájmu škol, jejichž žáci měli možnost vidět na vlastní oči, jak vzniká socha, a vyzkoušet si některé interaktivní prvky. Součástí projektu byla i přednáška a veřejná diskuse s umělci.

Čermák Josef
Za organizování fotosoutěže pro amatéry v rámci Muzejního dne 9.7.2016. O tuto soutěž se stará již po několik roků.

Čermák Karel
Za pečlivě připravenou knihu Opomenutá místa Českého ráje.

Černý Vít
Za obnovení tradice poutí ke kapli sv. Isidora na bradské Vinici, která je významnou barokní památkou. O usedlost i kapli, patřící postupně rodinám Rostových, Šírových a Lepařových, které zanechaly významnou stopu v historii Jičína, se stará už řadu let. V roce 2016 založil spolek Isidor a v květnu uspořádal po letech první pouť za účasti Michaela Pospíšila a jičínských Literáků, při níž byla připomenuta historie stavby, která vyžaduje rozsáhlejší rekonstrukci, a představeny plány na ni.

Den architektury v Hořicích – organizátoři (2x)
Jana Kubíčková, Martin Pour, Oldřiška Tomíčková, František Tomášek, Blanka Bihelerová, Kateřina Nováková-Kašparová a další. Za perfektní přípravu prvního ročníku Dne architektury v Hořicích, za prohlídku pěti zajímavých hořických vil a další doprovodné programy a workshopy pro děti. Za program, který přilákal více než dvě stě zájemců.

Dobrovodští kohouti – divadelní spolek z Dobré Vody
Za nastudování a několikanásobné provedení oblíbené komedie Charleyova teta.

Domov pro seniory Obora
Za uspořádání Toulek po Chomuticích 16. srpna 2016. Nejdřív si 53 výletníků - cestujících z větší části na vozíčcích a s doprovodem pečovatelek nebo rodinných příslušníků - prohlédlo místní kostel, pak si dali zmrzlinu a nakonec byli pozvání na zahradu Marie Horáčkové. Občerstvení už bylo připravené, a protože paní Horáčková je jedna ze sestřiček Domova a protože umí skvěle hrát na tahací harmoniku, stalo se z toho krásné posezení v širokém rodinném kruhu a se společným zpíváním řízných lidovek. Uznání patří ale i celému týmu pracovníků domova vedenému ředitelkou Dagmar Noskovou a tamější sociální pracovnici Petře Noskové, která nápadité kulturní a společenské akce pro klienty Domova připravuje.

Dům kultury Koruna a hořické spolky
Za zorganizování již druhého Spolkového galavečera, na kterém vystoupily pěvecké spolky Ratibor a Vesna a Bona Vita, hudební spolky Dalibor a Hořický komorní orchestr, Divadelní spolek J. K. Tyl a Loutkářský soubor Zvonek. Byla to opět jedinečná příležitost předvést své umění veřejnosti i poznat a pobavit se navzájem.

Evergreen Dixieland Band
Za koncert pořádaný 16. listopadu ve velkém sále v MKS Nová Paka k 30. výročí založení této novopacké kapely, který byl vyvrcholením její dlouhodobé činnosti na profesionální úrovni. Dlouhý potlesk vestoje byl největší odměnou vynikajícím muzikantům, kteří Novou Paku dlouhodobě reprezentují nejen v novopackém regionu, ale v celé ČR a zahraničí.

Fajstauerová Hana
Pracovnice Regionálního muzea a galerie v Jičíně. Za výstavu věnovanou bitvě u Jičína v roce 1866. Z jejího uspořádání byly patrné hluboké znalosti, zaujetí pro téma, snaha přiblížit událost co nejvíc přehledně a srozumitelně. Stejný přístup byl uplatňován v případě přednášky i komentovaných prohlídek.

Faměrová Dagmar (3x)
Kastelánka zámku Humprecht. Za důstojné připomenutí 350. výročí zahájení stavby zámku sérií kulturních a vzdělávacích pořadů během roku.

Formanová Eliška a Bukvičtí
Za rekonstrukci výklenkové kapličky u lesa v Bukvici. Je to další ukázka zájmu o památky v obci, který lze dokumentovat např. kaplí sv. Jana Nepomuckého nebo zachovanými architektonickými prvky na bývalém Škaloudově statku, kde je nyní po rozsáhlé opravě budovy otevřeno informační centrum, propagující obec a Mariánskou zahradu.

Gardianová Pavlína
Za výstavu v muzeu v Železnici. Maluje ženy. Chce se říct, že maluje sebe sama, což na výstavě potvrdila. Kdosi prohlásil, že maluje duši. Duši člověka. A má pravdu.

Gláser Petr a Jičínská beseda
Za záchranu barokního kříže na Vrchách v Jičíně. Podnět vyšel od Jičínské besedy, která získala podporu památkové péče, ministerstva kultury i sponzorský dar od lékáren Alphega. Vyjednala i restaurátora Petra Glásera, který se práce ujal s velkým nasazením a sám přispěl i nemalou finanční částkou. Postup prací přiblížil na přednášce organizované Jičínskou besedou a 4. června proběhlo slavnostní vysvěcení kříže.

Gottlieb Jaromír (2x)
Za knihu Jičín – Valdštejnovo pole neválečné, do níž shrnul své pohledy na město i okolní krajinu. Valdštejn je představen především jako stavitel, důraz je kladen na 1. polovinu 17. století, ale nechybí současnost. Kniha vychází z dlouholetého studia a promýšlení tématu z různých stran, přináší řadu otázek i nových podnětů k úvahám, odbornému studiu a také k hledání řešení, jak se postarat o kulturní dědictví.
Křest knihy v muzeu byl setkáním lidí, kteří si mají co říci a spolu si dovedou i zazpívat.

Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice
Za zorganizování tradičního Pestrého zábavného večera, tentokrát na téma Vánoční snění. Na přípravě programu se podíleli všichni studenti školy a byl předveden jak žákům ostatních hořických škol (dopoledne), tak i veřejnosti (večer).

Holubová Renata
Za kreativitu a příkladnou pracovitost, s nimiž naplňuje nejen činnost Kulturně vzdělávacího centra v Kopidlně, ale také se podílí na veškerém kulturním dění ve městě. Je vedoucí redaktorkou místního čtvrtletníku Kopidlenské listy, které si v uplynulém roce získaly další nové čtenáře nejen bohatým obsahem, ale též novou grafickou podobou a obsahem. Je zodpovědná za pokračování tradice pořádání Kopidlenských slavností koncem června a obnovení festivalu bluegrassové hudby v Kopidlně o letních prázdninách.

Horský Jakub
Za výstavu grafik v Café Loggie. Loutky sestavené ze špalíčků nebyly trojrozměrné, ale nakreslené. Jakub se zúčastnil i festivalu Jičín – město pohádky. Děti si podle jeho polotovarů vyráběly mořskou pannu.

Hořické gymnázium (soukromé)
Nejen za odvahu nabídnout v malém městě jinou formu vzdělávání a za řadu zajímavých školních projektů, ale i za akce, kterými přispělo k obohacení kulturního života ve městě (Pohádky přes pohádky, Terezínské noviny, Zahradní slavnost, vánoční koncert školní kapely, Festival na podporu lidských práv atd.)

Jančík David
Za uspořádání výstavy Slunce za obzorem v hořickém muzeu. David rád fotografuje hlavně v noci a jeho krásné snímky ukázaly návštěvníkům známá i neznámá místa trochu netradičně.

Janoušková Kateřina
Za pořádání Velikonoční a Vánoční dílny pro děti i dospělé s kavárničkou a výměnným bazarem v Lukavci.

Jenček Lubor, Janatka Jan
Starosta a místostarosta Sobotky, za zajištění obnovy skulptury Dům pod půlměsícem italského sochaře Parmiggianiho, postavené před 25 lety. Vlivem počasí a nevhodného materiálu se drolila a rozpadala. Po sehnání speciálních cihel byla znovu postavena a patří k turistickým atrakcím města.

Jezdítko po všem – autoři
Manželé Lhotákovi – návody, loutky, Robert Smolík - ilustrace, Martin Vosáhlo – fotografie. Kniha se prodává v pytlíku, každý si ji podle návodu sám sváže. A vyrobí si podle ní různé přátelské věci.

Jičínští Kanci - hudební skupina
Za účinkování a vytvoření výborné atmosféry na Country večeru na nádvoří železnického muzea v srpnu 2016.

Jinčí čin - pořadatelky
Za přípravu části programu festivalu Jičín – město pohádky. Pod mottem „Trochu jinak" ožívaly zásluhou dívek místa, kam se ještě festival nedostal. Hodnotné byly i přednášky či dílny.

Jít si naproti – konference – organizátoři
Uspořádaly ji APROPO a Péče o duševní zdraví, tj. organizace, které poskytují sociální služby. Hostitelem byl Seco Group. Tématem tohoto třetího ročníku byla svéprávnost. Zájem velký, plánované 3 hodiny nestačily.

Junák–český skaut, středisko Hořice
Především za to, co dělají pro děti a mládež, ale také za vydařený skautský ples, za to, že každoročně přinášejí do Hořic betlémské světlo a že prostřednictvím výstavy fotografií pozvali veřejnost na světové skautské setkání Jamboree v Japonsku v r. 2015.

Kafka Ivan, Klub přátel města Sobotky
Za slavnostní program a výstavu fotografií k 90. výročí spolku Kruh rodáků a přátel města Sobotky, který od roku 1988 nese název Klub přátel města Sobotky.

Kalvodová Katarína
Učitelka ZUŠ, Jičín. Za myšlenku a organizaci Jičínského klavírního maratonu s cílem překonat stávající rekord z roku 2009. Dvacet hodin a sedm minut nepřetržitého hraní na klavír znamenalo nový český rekord.

Kamarád Jičín, z. s.
Za výstavu v Knihovně Václava Čtvrtka. Kamarádi chodili po Jičíně a okolí, fotografovali. Ke každému snímku napsali obšírnou popisku. Přidali ještě rukodělné práce, aby bylo zřejmé, jak je jejich společný život pestrý.

Kašparovský Kamil a spolek Pár přátel
Za zorganizování již 2. benefičního galavečera aneb Hořičáci dětem, jehož výtěžek 72 000 Kč podpořil tentokrát Nízkoprahový klub PoHoDa Hořice.

Kazdová Jaroslava
Za práci v přípravném výboru 8. setkání 4 Lukavců, za podíl na přípravě soutěže při této akci.

Klazar Josef
Za organizaci programu Noci kostelů ve Svatojánském Újezdě. Již počtvrté (v r. 2013 v Hřídelci, v r. 2014 v Chotči, v r. 2015 v Mlázovicích) tak ukázal svůj zájem o církevní památky. Za přednášku pronesenou v rámci cyklu přednášek organizovaných Jičínskou besedou. Představil v ní výsledky svého pečlivého a objevného bádání o dnes již téměř neznámém malíři Jaroslavu Majorovi, který se podílel na výzdobě řady kostelů a dalších staveb po celé republice i v cizině.

Komárková Jaroslava
Ředitelka ZUŠ v Jičíně. Za nastudování a provedení muzikálu Kateřina Eliška Smiřická. Tímto jedinečným a profesionálně odvedeným dílem zpropagovala Jičín a jeho školství v celé republice. Poskytla tisícům diváků nevídanou podívanou a dokázala stmelit obrovskou skupinu svých žáků a učitelů v jeden umělecky kompaktní celek s možným dopadem na jejich celoživotní umělecký i osobnostní vývoj.

Komárková Jaroslava a tvůrčí tým
Za muzikál Eliška Kateřina Smiřická.

Komárková Jaroslava, ředitelka ZUŠ Jičín, s ansámblem muzikantů a zpěváků
Za nacvičení a uvedení Rybovy mše v kostele sv. Jakuba.

Komárková Martina
Spisovatelka a scénáristka. Za to, že svým nepodbízivým, tichým a velmi tvůrčím přístupem dala vyniknout hudebně dramatickému dílu Eliška Kateřina Smiřická. Zpracovala scénář, hudební texty a podílela se na celkovém tvaru díla, které na Jičínsku nemá obdoby.

Kordík Josef, Dubinová Tereza
Za „Knihu, která může být". Katolický farář rozmlouvá s hebraistkou o bibli i o světě, ve kterém žijeme. Názory, se kterými nemusíme vždy souhlasit, ale které provokují k zamyšlení.

Kotrbáček Jaroslav
Za přípravu a realizaci výstavy V Hořicích závodíme už 90 let, uspořádanou v hořickém muzeu k několika letošním významným výročím zdejšího motocyklového sportu.

Kovář Otakar
Hudební skladatel. Za hudební složku muzikálu Eliška Kateřina Smiřická. Byl zároveň spolutvůrcem a spolurealizátorem celého velkého díla.

Kozderkovi Dagmar a František
Za pořádání Pozorování noční oblohy v Malechovicích na Novákově kopci s profesionálním hvězdářem.

Kracíková Ludmila
Za organizaci poutního benefičního koncertu v kostele sv. Jiljí v Železnici v září, za nácvik pěveckého sboru a hudebního doprovodu oslav Velikonoc a Vánoc v kostelích sv. Jiří v Radimi a sv. Jiljí v Železnici.

Králová Aťka a spol.
Za druhý ročník festivalu Propadák, který se konal 14. května v lomu na Čeřovce v Jičíně. Vedle spousty kapel tu byly i přednášky, malířská výstava a další atrakce. Vstupné se nevybíralo.

Kraus Josef
Za organizaci akcí v rámci Noci kostelů v kostele sv. Jiljí v Železnici v červnu 2016.

Kříž Michal
Za pěvecké i herecké ztvárnění postavy Zikmunda v muzikálu Eliška Kateřina Smiřická.

Kubíčková Jana (2x)
Za organizaci Mezinárodního dne architektury v Hořicích. Proběhla komentovaná prohlídka několika továrních a soukromých vil, debata a promítání dobových fotografií, nápadité dílny pro děti i dospělé, na které navázala výstava výrobků a fotodokumentace k navštíveným objektům. Akce se zúčastnily desítky, možná stovky zájemců.

Lesní školka Ostružinka
Za organizaci a činnost lesní školky v obci Rybníček. Vznikla péčí Jany Bosákové a jejích spolupracovníků. Děti žijí hodně venku, o přírodě se učí, hrají si a zpívají.

Libošovický ochotnický spolek LOS
Za nastudování hry Jana Drdy Hrátky s čertem (v režii Jiřího Pošepného).

Lhotákovi Renata a Martin, Smolík Robert, Vosáhlo Martin
Za netradiční knihu Jezdítko po všem, kterou si mohou zájemci sestavit sami. Knížka má prvky charakteristické pro dílo Lhotákových i jejich žáka R. Smolíka – hravost a umění převést nápad do zajímavé a poutavé podoby. Je ukázkou tvorby autorů hraček a loutek, jejichž zásluhou se už od poloviny 90. let v Jičíně ví, co je interaktivní přístup – stačí zmínit akce a dílny ve Valdštejnské lodžii i v programech jičínského pohádkového festivalu nebo ve spolupráci s Jaromírem Gottliebem nově vytvořenou muzejní expozici a některé výstavy v galerii.

Mareš Roman
Za přípravu a vydání publikace mapující 130 let budovy jičínské základní školy na Husově ulici. Panu řediteli se podařilo dobře zachytit historii jičínského učitelského ústavu, pro nějž byla budova v r. 1886 postavena, i historii a současnost 2. základní školy v Jičíně, která v budově sídlí od r. 1948. V graficky pěkně vypravené publikaci doprovází text založený na studiu archivních materiálů a literatury řada dokumentárních fotografií i snímků ze současnosti, příspěvky o nynějším dění doplňují vzpomínky pamětníků.

Mečířová Jitka
Za to, že ve dnech 17. - 20. 11. 2016 v rámci celostátní turistické akce Za posledním puchýřem uspořádala vycházky po městě Lázně Bělohrad a okolí s výkladem o historii.

Menclová Ilona
Za pořádání dětského karnevalu se soutěžemi a 1. předsilvestra pro děti, za podíl na organizování vesnického víkendového tábora pro děti i 8. sjezdu 4 Lukavců 2016, za zorganizování mikulášské nadílky se soutěžemi i společného rozsvěcení obecního vánočního stromu v Lukavci, Předsilvestrovského posezení a také vítání občánků, za iniciování vzpomínky u pomníku padlých v 1. světové válce.

Město Lázně Bělohrad
Za vybudování vycházkové pohádkové trasy kolem rybníka Pardoubku.

Město Lázně Bělohrad
Za vybudování Pump parku v Horní Nové Vsi. Tento park se stal v roce 2016 nejnavštěvovanější atrakcí města.

Město Sobotka v zastoupení Janem Janatkou, místostarostou města
Za znovupostavení již velmi zchátralé skulptury italského umělce Claudia Parmiggianiho Dům pod půlměsícem – Casa sotto la luna v Děkanské zahradě v Sobotce. Slavnostně odhalena v říjnu 2016 s doprovodným programem o vzniku a historii původní stavby a jejím znovupostavení, součástí programu bylo představení nových webových stránek celého projektu v Knihovně Fr. Šrámka.

Městská knihovna Hořice
Za celoroční bohatý program, cestovatelské přednášky, autorská čtení, programy pro děti i za velmi nápaditou, vtipnou a poučnou výzdobu oken, také za otevření krásné nové čítárny pro děti a v neposlední řadě za zřízení knižní osvěžovny v létě na koupališti na Dachovech.

Městské muzeum Hořice
Za uspořádání výjimečné výstavy Šafránkovy hořické obrázky.

Městské muzeum Hořice
Za velmi pěknou výstavu Šafránkovy hořické obrázky, která návštěvníkům ukázala, jak se žilo v Hořicích před 150 lety, za komentované prohlídky pro školy.

Nierostková Dvořáková Bronislava
Za uspořádání koncertů v Markvarticích (vystoupení Jardy Svobody, Jakuba Čermáka, adventní koncert sborů ASIHLASY a TAKYHLASY).

Noc kostelů Hořice – organizátoři
Za to, že v pátek 10. června večer byly otevřeny všechny hořické kostely (římskokatolický, Českobratrské církve evangelické i Církve československé husitské) a nabídly veřejnosti pestrý kulturní a duchovní program – přednášku, koncerty i komentované prohlídky.

Nosková Marie
Za zorganizování 8. setkání 4 Lukavců 2016, za přípravu a realizaci zábavných programů na několika setkáních lukaveckých seniorů, za vedení lukaveckého dětského divadelního souboru Blechy, za kulturní program nacvičený s dětmi z tanečního souboru a z dětského pěveckého souboru Lukaváček, za sestavení, nácvik a předvedení vzpomínky na 1. světovou válku a založení Československé republiky r. 1918 u pomníku padlých v Lukavci s dětmi ze souboru Blechy, za ilustrace a články v časopise Pod Zvičinou, za sestavení a realizaci soutěží na lukaveckém Předsilvestrovském posezení.

Nožička Pavel a spolupracovníci v KZMJ
Kulturní zařízení města Jičína mají široký záběr své činnosti. Za to, že mimo svou povinně profesionální práci odvádějí i něco navíc: schopnost spolupracovat s dobrovolníky, kteří přinášejí akcím nový rozměr a invenci při akcích, které daleko přesahují rámec jejich budov, nebo dokonce města. Příkladem jsou především akce Valdštejnské slavnosti, připomínka 150. výročí války 1866, pestré dění na 1. máje a další.

Ondráčkovi, Marek a Eva
Za nevšední dramaturgii a provedení adventního koncertu v železnickém muzeu.

Patková Lenka
Za skvělý cyklus přednášek o českých malířích, který probíhal v jičínském muzeu. V březnu seznámila návštěvníky s J. Klápštěm a D. Matoušem. Poutavé je vždy její povídání nad konkrétním obrazem.

pinckemposvete.cz
Skupina cestovatelů, kteří jezdí s malými motocykly po Evropě. Za to, jak dovedou o svých cestách vyprávět, jako třeba 3. prosince v restauraci U všech čertů.

Pluhařová Ilona
Za napsání humorného scénáře a nastudování divadelního představení Enšpígl z Kopidlna aneb s Karlem IV. to bylo trochu jinak. Amatérské divadelní představení v podání žáků 9. tříd Základní školy Kopidlno a tanečně pohybového kroužku Tornádo se odehrálo na malé scéně Kulturního a vzdělávacího centra Kopidlno.

Podobský Pavel, Podobská Pavlína, Videostudio PP
Za videomapování průběhu nácviku muzikálu jičínské ZUŠ Eliška Kateřina Smiřická, včetně profi záznamu uvedené premiéry (pod názvem Jak se vařil muzikál).

Pokorná Jana, Řeháková Olga
Sestry - malířky. Za výstavu v Bukvici, kde ukázaly svou jinakost. Olga je krajinářka. Když ji políbí múza, maluje bez přestání. Jana maluje svými pastely příběhy, které si vymýšlí.

Pospíšilová Alena
Za výjimečné uspořádání dvou koncertů v kostele v Libošovicích (Vánoční a koncert z cyklu Noc kostelů). Dík jí patří za celoroční plánování a uskutečňování kulturních akcí na zámku Humprecht ve spolupráci s kastelánkou Dagmar Faměrovou.

Pošepný Jiří
Za to, že pod jeho vedením Libošovický ochotnický spolek LOS vrátil divadlo do Libošovic.

Procházka Bohumír a kol.
Za sborník Řádky bez hranic – Riadky bez hraníc, který vydalo město Jičín k 20. výročí spolupráce měst Martin a Jičín. Iniciátorem, editorem a spoluautorem je Bohumír Procházka – prochor. Dokázal oslovit slovenského literárního partnera i české autory a nakonec jich v uvedeném Almanachu literárního přátelství publikuje 28!

Prudilová Zuzana
Za svou studii Židovky s Nobelovou cenou, kterou přednesla v Jičíně v Židovské 100. Řekla: „Být ženou a ještě židovskou byl na světě vždycky problém."

Ratibor a Vesna - pěvecké spolky
Za trvalé obohacování kulturního života ve městě a okolí, především za velmi pěkné adventní koncerty v Hořicích a v Chodovicích a za reprezentaci města na Vánočních trzích na Staroměstském náměstí v Praze.

SebeRevolta
Za to, že tato skupina sdružuje mladé lidí, kteří dávají svým vrstevníkům dobrý příklad a návod ke smysluplnému trávení volného času a pro veřejnost organizují obecně prospěšné akce (sport, Run of Clean, sbírka oblečení pro potřebné, drakiáda).

Sedláčková Anna
Studentka Lepařova gymnázia. Za její hluboký zájem o židovské téma. Již třetím rokem velice pečlivě studuje archivní materiály a patří dnes k velkým znalcům života jičínských židů. Naučila se nalezené údaje zpracovávat, třídit, zařazovat do souvislostí, vyhledávat příslušnou literaturu. Vyhrála několik středoškolských soutěží, v nichž její písemné práce posuzovala porota složená z odborníků. V roce 2016 přednesla výborně připravenou a poutavou přednášku v Židovské 100 v Jičíně.

Sieberová Jana
Zakladatelka hořického hospice Duha, za knížku Příběh naplněné naděje, v níž vzpomíná na složité počátky i radost, které zřízení hospice provázely.

Skautské středisko Brána Jičín
Za uspořádání plesu, v pořadí již druhého, který není jen taneční zábavou, ale představením pestré skautské činnosti za uplynulý rok. Skauti patří k jičínské kultuře. Podílí se na JMP, putování za Rumcajsem a mnoha dalších akcích.

Skupina pacientů jičínské psychiatrie a Dousková Jiřina
Za letošní výstavu prací, které vytvořili při svém léčení. Obrázků bylo letos méně, zato ručních prací všeho druhu dost - hřejivé i pěkné.

Spolek podkrkonošských výtvarníků
Za uspořádání srpnového plenéru v Červené Třemešné. Výtvarníci nejen malovali, díla vystavovali, ale hráli i divadlo, které připravil Břetislav Kužel.

Strašidelná bažantnice v Lázních Bělohradě – organizátoři
Za to, že parta více než 160 lidí svými převleky do nejrůznějších kostýmů strašidel a podivných postav potěšila 25. června přes šest tisíc návštěvníků této akce.

Strozzi - spolek přátel hořického zámku (2x)
Za snahu o využití hořického zámku pro kulturní potřeby obyvatel města a pro městské muzeum. V průběhu roku členové připravili několik úspěšných akcí (Zámek žije!, autorské čtení s Ivo Chocholáčem v gotické tvrzi, přednáška o Karlu IV.). Úspěšná byla i výtvarná soutěž Namaluj zámek. Neváhali ani přiložit ruku k dílu a vlastními silami vyklidili část tvrze pro uspořádání autorského čtení.

Studenti Hořického gymnázia
Za autorské interaktivní divadlo pro nejmenší Pohádky přes pohádky. Studenti zapletli dohromady několik pohádek a v závěru je společně s dětmi rozpletli. Hráli a zpívali v několika mateřských školkách v Hořicích a okolí, v červnu v prostorách hořického zámku při akci Zámek žije a v září na festivalu Jičín - město pohádky.

Stuchlík Ladislav
Za uspořádání vzpomínkového večera k 90. výročí úmrtí K. V. Raise a 150. výročí narození Františka Kavána. Program byl doplněn výstavou malířových obrazů.

Suchomelová Veronika
Studentka Univerzity Hradec Králové, za přípravu a realizaci retrovýstavy Móda a odívání mezi lety 1948-1989 v Československu. Výstava, jež proběhla v hořickém muzeu, se těšila neobyčejnému zájmu veřejnosti, nejen pamětnic, ale i mládeže, která si mohla vybrané oděvy i vyzkoušet. Součástí programu byly také workshopy s Veronikou.

Svátek hudby v Jičíně – pořadatelé
Za pátý ročník multižánrového festivalu. Těžko vybírat z pestrého programu. Hrálo se na dvoře Židovské 100, v zahrádce Café-Café, v K-klubu, zámecké zahradě, v Lodžii a na dalších zajímavých místech.

Šolcová Kristýna a studenti Hořického gymnázia
Za vznik školní kapely a veřejné vystoupení při podzimním autorském čtení Ivo Chocholáče v gotické tvrzi hořického zámku, za povedené vystoupení na hořických adventních trzích a za vánoční koncert na hořické radnici.

Špicar Stašková Barbora a kol., občanská iniciativa
Za organizaci Třešňového jarmarku v závěru festivalu Šrámkova Sobotka.

Šťovíček Vladimír
Za uspořádání dvou autorských výstav kreseb v Městské knihovně v Hořicích (Šumava a jižní Čechy očima Vladimíra Šťovíčka, Adventní porozhlédnutí).

Tmějová Bára a spol.
Za zorganizování Noci literatury, která se konala v Jičíně 11. května, a kdo chtěl slyšet čtení na všech místech, musel navštívit Knihovnu Václava Čtvrtka, Židovskou školu, rodný dům Karla Krause, Jezuitskou kolej.

Tomíček Jan
Za snahy o získání hořického zámku pro město a muzeum, za podnět k založení spolku Strozzi - spolku přátel hořického zámku, jehož je předsedou.

Trubičková stezka v Hořicích – její tvůrci
Za to, že stezka, kterou pracovníci městského muzea, městské knihovny a městského informačního centra umístili do Smetanových sadů, zábavným způsobem seznamuje nejen děti s historií hořických trubiček. U každé tabule je třeba rozluštit hádanku a získat písmeno do tajenky. Po jejím rozluštění dostanou děti v informačním centru nebo v muzeu diplom a sladkou odměnu.

Vacek Jiří
Za organizování 13. ročníku Country festivalu na tzv. Ranči v Železnici v říjnu 2016.

Václavíková Kateřina a Koukolová Veronika
Absolventka státního gymnázia a studentka soukromého Hořického gymnázia, za uspořádání autorské výstavy fotografií v prostorách Hořického gymnázia.

Vágenknecht Martin
Za knihu Mlázovické domy a pohled do života v nich, v níž autor shrnul výsledky své desetileté mravenčí práce a veřejnosti předložil perfektní přehled historie jednotlivých mlázovických domů a jeich obyvatel. Knihu vydal městys Mlázovice.

Víchová Jitka
Učitelka 1. základní školy v Jičíně. Za projekt Václav Havel 80, který vymyslela a v rámci kterého v hodinách dějepisu, češtiny a výtvarné výchovy téměř 70 žáků blíže poznávalo osobnost významného prezidenta. Psali mu dopisy, navrhovali bankovky s jeho portrétem, zapojili se do výtvarné soutěže Srdce pro Václava Havla, účastnili se vědomostní soutěže, spojené s úvahami o jeho přínosu. Výsledky byly prezentovány ve školním atriu a vyvrcholením byl zájezd do Prahy do Knihovny V. Havla a na místa s ním spojená.

Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků Sobotka
Za zajištění zrestaurování svého praporu, který byl zhotoven podle návrhu Josefa Mánesa a zůstane uložen v muzeu. Dali zhotovit i repliku tohoto vzácného praporu, kterou budou používat při župních i jiných slavnostních příležitostech.

Vlastivědné muzeum v Železnici a Muzejní spolek v Železnici
Za pořádání Muzejního dne v červenci a zahájení Adventu koncem listopadu v Železnici.

Vobořil Miroslav
Za sérii benefičních koncertů v Hořicích a širokém okolí, jejichž výtěžek je určen pro Vanesku s nemocí motýlích křídel. V r. 2016 vynesly koncerty více než 45 000 Kč.

Vzpomínání na Václava Havla
Na Valdštejnově náměstí 5. 10. 2016. Kdo zažil, podělil se o dojmy ze setkání s Václavem Havlem. Tomáš Dvořák zazpíval písničky, které ho připomněly. Mluvilo se i o jeho knížkách… Žádné plakáty. Lidé prostě přišli.

Zahradníková Eva a kol.
Za nastudování další divadelní hry, tentokrát na motivy W. Shakespeara, s názvem Veselé paničky. Přátelé i účinkující připravili také kulisy. Představení s úspěchem reprízovali v Sobotce i jinde.

Základní škola Bodláka a Pampelišky
Nejen za to, že je skvělou školou, ale i za přínos svému okolí. V roce 2016 například tradičním masopustním průvodem v Robousích, pokračováním dobrovolnického projektu 72 hodin (výroba domečků pro veverky, ježky a čmeláky mimo jiné do přírodovědného parčíku v Robousích), 2. ročníkem přírodovědné soutěže pro školy Robouský motýl, cyklem besed k inspirativním metodám ve výuce (ve spolupráci s Mateřským centrem Kapička), dalšími pracemi na naučné stezce Napříč přírodou v robouském lesíku (dovybavení lavičkami a odpadkovými koši – program Extra třída ) a vánočním zpíváním v Robousích a ve Veliši.

Základní škola Bodláka a Pampelišky
Za představení pohádky Jak Malechovice skrz Alenčinu čertovskou svatbu k slávě přišly. Originální dílo vzácné regionální hodnoty sepsané Janem Sobotkou, vydané v r. 2008. V prosinci 2016 ho zdařile předvedly ve Veliši děti z 2. třídy ZŠBP. V režii učitelky Michaely Jiterské hrály s jistotou a přesvědčivě. Zaujala i vtipná výprava, výtvarně propracované kulisy (zapůjčené od Aleny Pospíšilové) a písnička Čertovská svatební (text Alena Pospíšilová, hudba František Kozderka, aranžmá a nazpívání Jan Jiterský).

Základní a mateřská škola v Jičíněvsi, Šindlářová Darina, Bílek Lukáš
Za vedení a uskutečnění celoročního projektu PER ASPERA AD ASTRA (Přes překážky ke hvězdám), za zrealizování a otevření Vesmírné stezky pro pěší a cyklisty v okolí Jičíněvsi s modely planet sluneční soustavy, za vydávání časopisu Vesmírný posel, ale hlavně za jejich snahu a podporu probudit v žácích a jejich rodičích touhu poznávat a zkoumat nejen vesmír.

Základní škola na Husově ulici v Jičíně (2x)
Za připomínku 130 let budovy. Podařilo se přehledně přiblížit historii jičínského učitelského ústavu (až do jeho zrušení v r. 1948) a představit minulost i současnost základní školy. A to v samotném programu oslav i v almanachu vydaném při této příležitosti. Při zahájení nejprve žáci vytvořili řetěz, po němž putoval od kostela sv. Jakuba ke vstupu do školy klíč. Následoval Den otevřených dveří. Ke zhlédnutí byly archivní dokumenty i staré školní pomůcky, návštěvníci se mohli seznámit také se současnými metodami vyučování. Zaujalo vzpomínání bývalých žáků, nechybělo divadlo ani plnění úkolů na novém hřišti, které bylo předáno do užívání v rámci dalšího programu.

Základní škola v ulici 17. listopadu v Jičíně
Za Den otevřených dveří, který byl ukázkou současnosti školy a připomínkou 120 let budovy. Všude byly vidět výborné výsledky práce pedagogů, kteří dokázali získat zájem žáků. Prezentace výuky, akcí a projektů byla názorná, poutavá a promyšleně doplněná pohledy do minulosti. k pěkné atmosféře kromě různých vystoupení přispívali učitelé, kteří si s návštěvníky povídali a k nimž se hlásili jejich bývalí žáci, velkou roli měly usměvavé žákyně, které nejen nabídkou drobných zákusků naznačovaly, že každý je vítán.

Základní umělecká škola Hořice
Za zorganizování adventních koncertů v hořickém chrámu Narození Panny Marie, při nichž se uplatnili nejen její vlastní žáci a místní hudební a pěvecké spolky, ale i významní hosté, např. nadaný klavírista Matyáš Novák nebo kytarový soubor Matyáše Brauna z Jaroměře.

Základní umělecká škola Jičín
Za muzikál Eliška Kateřina Smiřická.

ZUŠ Jičín, výtvarné oddělení
Za nápad propojení ZUŠ a Knihovny Václava Čtvrtka. V místnosti pro Free time v knihovně zabrala ZUŠka jeden roh a tam vystavuje obrázky. Týmová práce k vyhlášenému tématu. Například autoportréty, ale i volná tvorba.

Ženy perem
Tereza Beranová, Dita Hejzlarová, Míša Rejlková, Pavel Jonák. Původně literární kurz, dnes neformální spolek. Za uspořádání příjemného posezení v Rumcajsově ševcovně v rámci Dne poezie 2016.     (tz)