Z nominací, které byly zaslány do konce loňského roku, byl vytvořen seznam, podávající přehled o různých aktivitách. Na jeho vzniku se podíleli členové Štefanské komise – sdružení, do něhož může vstoupit každý zájemce o zdejší kulturní dění.

Kdo převezme cenu v kategorii za počin roku 2016, určí los, komu bude udělena za dlouhodobé působení v kultuře, rozhodne porota jmenovaná ze zástupců komise.

Dlouhodobé zásluhy 

Apropo Jičín, o. p. s.
Za snahy ulehčit život postiženým dětem a jejich rodičům, za kulturní činnost, která přináší uspokojení a radost tvůrcům i zájemcům o ni.

Nominace za počin roku najdete v souvisejících článcích vpravo.

Artrosa – taneční uskupení hořických mužoretů
Za to, že již téměř celé desetiletí přináší radost a zábavu širokému publiku nejen na Hořicku, ale po celé naší vlasti. Jejich vystoupení zahajují plesy, vernisáže výstav i různé jiné akce. Kdo by neznal pány v černých oblecích, kloboucích a s dlouhými deštníky a jejich skvělé taneční kreace? V Hořicích pravidelně zakončují sezónu na dachovském koupališti ve svých slušivých pruhovaných plavkách.

Bartoňová Jaroslava
Za přínos k zachycování historie obcí Bystřice a Važice. Po dlouhá léta shromažďuje písemné doklady, fotografie, tisky a další materiály. Velké znalosti o událostech a obyvatelích získala na základě pečlivého studia v archivech, čtením vzpomínek i z rozhovorů s pamětníky. Ochotně předává informace odborníkům i zájemcům o historii, kterým dovede také poradit.

Baševi, o. p. s. (2x)
Za péči o židovské památky v Jičíně, za jejich propagaci a zpřístupnění zájemcům o ně, za přednášky, koncerty a výstavy pořádané v synagoze a v Židovské 100. Témata jsou často velmi aktuální, např. islamismus.

Bělohradské listy – redakce
Za dlouhodobé zásluhy o kulturu v Lázních Bělohradě. V obsahu Bělohradských listů s vynikající estetickou úrovní a řadou pěkných fotografií nechybějí články o aktuálních problémech i historii města, fejetony, články o sportu a názory občanů.

Bílek Jan
Za celoživotní obohacování hořické kultury. Již řadu let vede hořický hudební soubor Dalibor, který pod jeho vedením výrazně pozvedl svou úroveň a jehož vystoupení pravidelně koření svým svérázným humorem. Dále působí v Hořické dechovce, je členem mužského tanečního uskupení ARTROSA a divadelního souboru J. K. Tyl.

Bílek Karol (2x)
Nejen za celou řadu vydaných publikací (mezi něž patří např. Kdo je kdo v dějinách Sobotecka a Dolnobousovska nebo Sobotecko a řada dalších), za množství článků, ale především za jeho neúnavnou činnost přednáškovou, za celé cykly přednášek vztahujících se k historii Českého ráje, k historii Sobotky a celého kraje (zaměřených i tematicky, např. vznik Spolku rodáků, hudba, humor předků, osobnosti, válka 1866 na Sobotecku apod.). Významná je i spolupráce s knihovnou v Libošovicích.

Bílková Eva (2x)
Za dlouholetou kulturní a odbornou práci. Obětavá archivářka, historička a češtinářka, znalkyně regionálních dějin a historických souvislostí, která dovede poradit laickým zájemcům, studentům i odborníkům. Je pečlivou kronikářkou Jičína, spolupracuje i s kronikáři ze širokého okolí města. Je předsedkyní Pekařovy společnosti Českého ráje, Občanského sdružení Lodžie, členkou Jičínské besedy, organizátorkou Jivínského Štefana a různých akcí, např. jako předsedkyně Občanského sdružení SH festivalu hudby a slova s A. Strejčkem, Š. Rakem a jejich hosty.

Bíšková Naďa
Za činnost starostky obce Veliš. Za výbornou spolupráci se Základní školou Bodláka a Pampelišky. Za podporu různých akcí i starost o opravu zdejší významné památky – kostela sv. Václava.

Blažejová Lada
Vedoucí Studia Šrámkova domu v Sobotce. Za práci s dětmi a následné recitační pořady pro veřejnost, za 1. ročník festivalu recitace v Sobotce.

Bohuňovská Blažena
Za podíl na přípravě festivalu Jičín – město pohádky, do níž se zapojila s velkou ochotou a nadšením, které dřív provázely i její dlouholetou činnost v jičínském Sokole.

Bona Vita – pěvecký sbor
Za to, že od roku 1991 významně obohacuje kulturní život v Hořicích i v širokém okolí, zazpíval si i v cizině.

Bradna Bohumil a Markvartičtí
Za neutuchající péči o kulturní život v obci, za rozmanitost a nápaditost – divadelní hry, besedy, koncerty, Květnice, akce pro děti. Za vytrvalé úsilí o rekonstrukci kostela a varhan, o jejichž vzkříšení se stará nejen vlastní hrou.

Burkert Zdeněk
Za pečlivé a vytrvalé dokumentování minulosti a současnosti Nové Paky, za zaznamenávání dění obrazem i slovem.

Čeliš Jan Křtitel
Za podíl na úspěšných koncertech souboru Fidle. Za fotografické zachycování kulturního dění v Jičíně a okolí, za komentáře k němu na webových stránkách Jan-k-celis webnode.cz.

Čermák Karel
Za mapování minulosti Jičína, Jičínska a Českého ráje. Má rozsáhlou sbírku pohlednic, ty stejně jako různé tisky, knihy, fotografie a různé dokumenty nejen shromažďuje, ale také opatřuje popisem a třídí, čímž zvyšuje jejich dokumentární hodnotu. Studuje archivní materiály, vytváří rozsáhlý přehled novinových článků, sám přispívá do současného tisku, přednáší, je autorem tematicky zaměřených kalendářů, knih, vydává sešitky s názvem Vlastivědný poutník.

Čtvrtečková Jana
Za pečlivý přístup k psaní kroniky obce Pševes.

Dalibor – hudební spolek
Za to, že trvale obohacuje kulturní život v Hořicích a šíří dobré jméno Hořic i v širokém regionu. Z letošních úspěšných akcí jmenujme třeba červnový koncert u obelisku nebo zavírání sezóny na koupališti na Dachovech.

Dědečková Lenka
Za velmi pěkný přístup k seniorům, pro které pořádá knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně již pět let řadu velmi zajímavých a také hojně navštěvovaných kulturně-vzdělávacích akcí, které povětšině Lenka Dědečková organizuje. Kromě toho má na starosti kontaktní místo Virtuální univerzity třetího věku, středisko Jičín. Tento vzdělávací program, který v knihovně probíhá již třetím rokem, se stává každým novým semestrem populárnějším a více navštěvovaným. S její osobou je spojena vždy milá a srdečná atmosféra, ve které se všichni cítí dobře a rádi přicházejí. Je stále dobře naladěná a snaží se všem poradit i pomoci.

Divadelní soubor Erben Miletín
Za téměř 200leté významné obohacování kulturního života v širokém regionu. Historie ochotnického divadla v Miletíně se začala psát už v r. 1827. Od r. 2003 je spolek pořadatelem 1. postupové přehlídky východočeských amatérských souborů pod názvem Divadelní miletínské jaro. V r. 2006 byla za velmi významné spolupráce DS Erben otevřena v miletínském zámku první část expozice Národní divadlo českého Podkrkonoší. V r. 2016 soubor zorganizoval již XXI. ročník nesoutěžní přehlídky venkovských divadelních souborů Divadelní Erbenův Miletín.

Domácí hospic Duha, o.p.s. Hořice
Za to, že už sedm let přináší umírajícím nejen kvalitní paliativní péči, ale také lásku a naději a poskytuje pomoc i jejich blízkým. Pro širokou veřejnost pořádá besedy a přednášky, odborné kurzy, ale i další akce, např. Den pro rodinu, a každoročně také jeho zaměstnanci a přátelé připravují před Vánocemi živý betlém.

Erben Leoš
Majitel vydavatelství Gentiana Jilemnice. Za trvale hodnotné mapování zajímavé historie Českého ráje.

Faměrová Dagmar (3x)
Za to, že se jako kastelánka snaží zatraktivnit zámek Humprecht pořádáním koncertů, autorských čtení, podvečery poezie, výstavami, nočními prohlídkami, křty knih a akcemi, kterých v posledních letech přibylo díky spolupráci s Alenou Pospíšilovou. Soustavně se stará o opravy. Pro pěkné prostředí, bohatou květinovou výzdobu a vstřícnost kastelánky si Humprecht volí mnoho dvojic pro svatební obřad. Také za aktivní zájem o drobné památky Sobotecka, který projevuje činností v občanském sdružení Humprecht. I za podíl na vytváření přehledu nominací na cenu Jivínský Štefan.

Faruzelová Marie
Za to, že si jako vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu v Jičíně zachovává vstřícný přístup ke všem, kteří vyvíjejí různou kulturní činnost, dovede jim poradit i podpořit jejich návrhy. Není jen úřednice, kulturou žije.

Fišer Miloslav
Za starostlivost, s níž přistupuje k církevním památkám na Jičínsku, za pomoc při vzniku odborných prací zaměřených na jejich historii i současnost.

Formanová Eliška
Za obětavou práci starostky obce Bukvice i předsedkyně svazku obcí Mariánská zahrada. Dokáže zaujmout a získat spolupracovníky pro zajištění současných stavebních prací i pro péči o památky a přírodu i pro udržování tradic nejen v Bukvici a Křelině, ale i v dalších 30 obcích nacházejících se převážně na bývalém panství Schliků. Velké poděkování jí patří také za prezentaci a dokumentaci.

Franc Václav
Zubní lékař v Nové Pace. Za sbírky básní i prózy (Opuštěná hnízda dětství, Vesnička, Dopis Ježíškovi), za autorská čtení pořádaná po celém královéhradeckém kraji, za organizaci literární soutěže humoru Řehečská slepice.

Gláserová Lebedová Zdenka (2x)
Za pečlivé a zodpovědné vedení kroniky obce Drahoraz, kde zachycuje nejen současné dění, ale na základě studia archivních materiálů a literatury i rozhovorů s pamětníky také minulost.

Gottlieb Jaromír
Za dlouholetý zájem o Jičín a Jičínsko, jehož projevem je např. iniciování odborného výzkumu a osobní podíl na něm, prezentace území, aktivní zapojení se do organizace akcí na něm pořádaných, do snah o rekonstrukci zdejších památek (Valdštejnská lodžie, Jezuitská kolej, kostely, kaple, sochy atd.), podnět k založení svazků obcí Mariánská zahrada a Valdštejnova zahrada (s úkolem rozvíjet infrastrukturu a pečovat o kulturní dědictví), expozice jičínského muzea, snaha probudit zájem o město a oblast u širší veřejnosti (projekty určené pro školy, na jejichž řešení se podíleli i rodiče a prarodiče žáků a studentů).

Helinger Jiří
Za velký přínos pro hořickou kulturu. Je věkově i služebně nejstarším členem hudebního spolku Dalibor, je členem hořické dechovky, byl dlouholetým zpěvákem pěveckých sborů Ratibor a Vesna, dlouholetým varhaníkem hořického kostela a mnoho let vedl pěvecký kroužek v hořickém domově důchodců. Je velkým znalcem hořické historie.

Hlavatý Jan
Za dlouholetou propagaci města Miletína a popularizaci jeho historie prostřednictvím soukromých neoficiálních webových stránek: www.hlavati.cz . Jan Hlavatý se dlouhodobě věnuje studiu historie Miletína i okolních obcí a s výsledky svých bádání seznamuje veřejnost nejen na svých webových stránkách, ale i publikováním v regionálním tisku a formou přednášek.

Hofman Vilém
Za informování o různých událostech, jeho články otiskované v jičínských novinách jsou psány poutavě, zasvěceně a pěknou češtinou.

Holanová Božena
Za přípravu zájezdů pro starší generaci pořádaných místní organizací Českého červeného kříže v Jičíně. Za podporu zdejšího kulturního dění.

Horák Tomáš (2x)
Za obětavou práci pro časopis Pod Zvičinou a pro Klub českých turistů v Ostroměři, za grafickou pomoc obcím (např. Ostroměři nebo Lukavci) při vydávání místních zpravodajů či jiných tiskovin. Za obětavost, kterou projevuje jako učitel v na státním hořickém gymnáziu a SOŠ sociálně správní.

Hořické noviny – redakce
Za to, že už od r. 1995 přinášejí informace o aktuálním dění ve městě a připomínají významná výročí. Po celou dobu jsou vydávány v nezměněném rozsahu, za tutéž cenu a v téže grafické úpravě Václava Bukače.

Hořický komorní orchestr
Za to, že už po 30 let významně obohacuje kulturu ve městě a reprezentuje Hořice i v širokém okolí.

Hudec Štefan
Za ochotu zahrát na harmoniku nebo na klavír, kdykoli je o to požádán. Za pomoc v Loutkovém divadle Srdíčko v Jičíně.

Hylmar Stanislav
Za péči o kroniky, různé písemné materiály a fotografie dokumentující minulost Jičína a okolí. Za dlouholetou aktivní skautskou činnost.

Chodějovská-Bílková Eva
Za vytrvalou odbornou spolupráci s rodným krajem. Za pomoc se získáváním nových poznatků o historii zámku Humprechtu a dalších míst Jičínska. Za zprostředkování kontaktů pro popularizaci vědeckých poznatků v našem regionu.

Jičínská beseda, z. s. (3x)
Za odborné přednášky, které už 9 let přibližují historii Jičína a okolí, za starost o památky (prezentace i pomoc při opravě a oživování kostela pod Zebínem, při nalezení a restaurování relikviáře sv. Secundiny, vyhledávání podkladů pro potvrzení autorství Karla Škréty u obrazů z kostela sv. Ignáce, při záchraně nástěnných maleb Jindřicha Procházky v hale budovy vlakového nádraží v Jičíně nebo barokního kříže na Vrchách v Jičíně), za terénní exkurze do Prachovských skal a na Zebín. Nebojí se o známých osobnostech sdělit i věci méně známé, např. o J. Š. Kubínovi.

Jičínští Kanci – hudební skupina
Za to, že po 27 let své existence vystupovali se svými převážně country a trampskými písněmi na velikém počtu akcí v Jičíně, jeho okolí a v Českém ráji, např. na většině ročníků festivalu Jičín – město pohádky, v Jinolicích, na Troskách, v Železnici, Příchvoji a jinde, ale též na mnoha dalších akcích a festivalech mimo tento region.

Jirků Josef
Za velký přínos k poznávání historie Markvartic a okolí. Shromažďuje údaje na základě studia archivních dokumentů, kronik, vyprávění pamětníků, sbírá dokumenty a fotografie, vytváří novou fotodokumentaci. Svými přednáškami nejen seznamuje s minulostí obce, ale získává další zájemce o ni, vede i k úvahám o současnosti.

Jónová Eva
Za výrazné obohacování kultury v Hořicích. Jako ochotnická herečka začínala již v Pelikánově jednotě divadelních ochotníků, později ztvárnila nespočet rolí v jednotě divadelních ochotníků J. K. Tyl, mnoho let je členkou a funkcionářkou Ženského pěveckého spolku Vesna a starostkou hořického Sokola. V Hořicích nevynechá takřka žádnou kulturní akci, je stále elegantní a plná elánu.

Kaprasová Pavlína (4x)
Za obětavost a ochotu, s níž vykonává funkci starostky obce Bačalky. Umí získávat zájem o malou vesnici u jejích obyvatel, probouzet u nich pocit sounáležitosti. Organizuje Bačalský filmový festival, zájezdy a výlety, přednášky, vydávání měsíčníku Pramínek. Také za podíl na přípravě libáňských Poetických podvečerů s Křeslem pro hosta, na organizaci libáňských Foersterových dnů a Libáňského hudebního máje. Jak sama říká, snaží se o to, aby i v malých městech se lidé mohli setkat s velkými umělci.

Kettner Josef
Za to, že své znalosti a umění věnuje ve prospěch povznesení kulturního života na celém Sobotecku. Účinkuje na vernisážích, v literárních pořadech, spolupracuje s Městským kulturním střediskem v Sobotce a Knihovnou Antonína Bocha v Libošovicích.

Kazdová Jaroslava
Za organizování řady setkání seniorů obce Lukavec, za iniciování založení Klubu seniorů Lukavec, Černín, Dobeš, za péči o důstojné stáří seniorů v Lukavci (jako pověřená pracovnice Obecního úřadu v Lukavci navštěvuje a předává dárky při osobních jubileích a o Vánocích).

Kindermann Jan
Ředitel obecně prospěšné společnosti Baševi. Za dlouholetou péči o židovské památky v Jičíně, za podíl na úpravě hřbitova, rekonstrukci synagogy a budovy Židovská 100. Za pořádání přednášek, koncertů a dalších akcí připomínajících židovské osobnosti a židovskou kulturu v Jičíně.

Klub přátel K. J. Erbena Miletín
Za trvalé obohacování kulturního života v Miletíně pořádáním besed, přednášek, výletů apod. Za připomínání odkazu zdejšího významného rodáka K. J. Erbena.

Knihovna Václava Čtvrtka
Za organizaci soutěže Čteme všichni, vypráví jen někdo. V r. 2016 proběhl už sedmnáctý ročník. Mnohé děti vyprávěly své vlastní texty. Ano, takhle se rodí autoři. Literatura čtená, psaná, vyprávěná – to je naděje, že s námi není tak zle, jak to o sobě někdy říkáme.

Kočí v Chotči - organizátoři
Za 21. díl série festivalu, na jehož programu byly koncerty, divadelní představení, dílny pro děti, rurální performance a jiné akce.

Kofránková Hana, Strejček Alfred, Rak Štěpán
Za významný, desítky let trvající přínos kulturnímu dění v Sobotce a ve Starých Hradech a Vokšicích. Za vlastní pořady (jejichž vyjednávání se často obešlo bez dotazu na výši odměny), ale také za náměty a rady pořadatelům, doporučení, propagaci, kontakty na kolegy.

Koláční Jitka a Ondřej, Vildmanová Veronika
Za koncerty a příležitostná vystoupení na řadě míst v Jičíně a okolí, kterými přibližují hudbu různých žánrů.

Komárková Jaroslava
Ředitelka ZUŠ Jičín, za způsob vedení školy, které dalekosáhle přesahuje profesionální povinnosti ředitele instituce. Její tzv. mimoškolní aktivita, která je vidět v Jičíně doslova na každém kroku, je velmi široká. Žáci, učitelé i ředitelka vystupují zadarmo pro seniory a při veřejných akcích. Posledním počinem, který nelze považovat za školní povinnost a který obohatil kulturní život Jičínska nevídaným způsobem, je muzikál Eliška Kateřina Smiřická. ZUŠ pod přímým vedením Jaroslavy Komárkové není pouze školskou organizací s cílem naučit, je to organizace, která povznáší duši svých studentů a dává jim do života uvědomění si svých vlastních schopností.

Korbelářová Bohuslava
Za ochotu, kterou jako vedoucí knihkupectví Karmelitánského nakladatelství projevuje, za akce, na něž zve mnoho zajímavých lidí, kteří mají co povědět. S knihkupectvím se stěhuje z Nové Paky do Jičína a zpět do Nové Paky.

Košťák Martin
Za dlouholetý zájem o jičínskou krajinu, za popularizaci výsledků odborného paleontologického výzkumu, za zajímavé a poutavé přednášky. Loni např. v lomu na Čeřovce v rámci programu Jinčí čin během festivalu Jičín – město pohádky.

Kovářová Anna, Rejlek Jiří, Janoušek Jan, jičínští skauti, děti a mládež z farnosti
Za přivážení Betlémského světla do Jičína a jeho rozdávání – do nemocnice, mezi nemocné a seniory po městě, do domova důchodců a penzionu pro seniory, na hroby skautů, na Valdickou bránu, zájemcům v kostele sv. Ignáce, duchovním Církve čsl. husitské i dobrovolníkům do okolních vesnic. Tradici udržují už od 90. let.

Kozderka František
Kapelník, jazzmen, muzikant tělem i duší, výborný učitel hudby a němčiny, obětavý zvoník, myslivec a trubač. Za dlouholetou kulturní činnost. Ochotně pomáhá obohacovat připravené pořady hudebním doprovodem v knihovně v Libošovicích i na Humprechtu. Společně s manželkou Dagmar jsou aktivními členy Občanského spolku Malechovice, ve spolupráci s Miroslavem Vaňkem organizačně zabezpečují oblíbené prázdninové „Pozorování oblohy denní i noční" s profesionálním hvězdářem Pavlem Bromem v Malechovicích na Novákově kopci aj.

Krčmárik Pavel
Za nadšení, s nímž provozuje hudbu. Za sólová vystoupení i za doprovod kolegů a pěveckých sborů, za podíl na přípravě různých koncertů. Za příklad, který dává i svým žákům v ZUŠ v Jičíně.

Krupka Jiří
Za dlouholetý aktivní zájem o Prachovské skály i krajinu a přírodu kolem Jičína, za získávání dalších spolupracovníků v ochraně přírody.

Křižková Blanka
Za to, že svým paličkovaným uměním dlouhá léta rozdává radost všem, kteří se s jejími pracemi setkají.

Kvaček Robert
Za rady a pomoc, které tento vynikající český historik poskytuje autorům prací s historickou tematikou i zájemcům o ni. Za přednášky a besedy, kde přibližuje minulost na vysoké odborné a jazykové úrovni a přitom srozumitelně i pro širokou veřejnost. Příkladem může být beseda pro žáky 1. jičínské základní školy, kteří se zabývali osobností generála Stanislava Krause, přednáška v rámci cyklu organizovaného Jičínskou besedou nebo přiblížení významu obecních kronik na semináři pro kronikáře obcí jičínského okresu.

Kynčl František (2x)
Za dlouholeté vytrvalé úsilí při budování a udržování areálu ekologické výchovy Čtyřlístek u 4. základní školy v Jičíně. Mladé generaci vštěpuje lásku k přírodě, její ochranu a starost o ni. S velkým zaujetím obsluhuje meteorologickou stanici. Jeho vzorné zpracování přehledů počasí tvoří už 8 let přílohu k jičínské kronice.

Lhotáková Hana
Za pečlivý přístup k psaní kroniky obce Mlýnec.

Lhotákovi, Renata a Martin
Za 20 let práce věnované oživení a snahám o rekonstrukci Valdštejnské lodžie. Za dílny a další akce tam pořádané, za činnost v Občanském sdružení Lodžie, jehož byla Renata po 11 let předsedkyní a oba se podíleli na vytváření plánů, týkajících se budoucnosti významné jičínské památky. Předložili projekt na využití areálu Čestného dvora jako Centra pro hru, zábavu a poučení, spolu s několika spolupracovníky předložili další projekty, Martin se věnoval i stavebním záležitostem. A stejně jako mnozí členové a příznivci Občanského sdružení Lodžie se významně zapojují i do kulturní činnosti ve městě, mají také velký podíl na podobě muzejní expozice. Z jejich dílny pochází i soška Štefana.

Libošovický ochotnický spolek LOS
Za obnovenou tradici divadla v Libošovicích, od r. 2012 nastudoval v režii Jiřího Pošepného už 5 her autorů Jana Drdy, Vlastimila Peška, Thomase Brandona. Premiéry i následné reprízy v místním sále pro 200 diváků jsou vždy zcela vyprodané, na představení přijíždějí diváci ze širokého okolí. Divadelní spolek hostuje na řadě dalších míst, v Libošovicích zase hraje řada souborů z různých míst České republiky.

Loutkářský soubor Zvonek Hořice
Za dlouhodobé obohacování kulturního života nejen v Hořicích, ale také za to, že se svými dřevěnými herci rozdává radost i v širokém okolí. Hraje pro veřejnost, školy i školky, účastní se přehlídek a festivalů.

Loutkové divadlo Martínek v Libáni
Za svou více než 100letou kulturní činnost. Soubor odehraje každoročně mnoho pohádek pro děti nejen v místě, ale hostuje i na vzdálených místech mimo okres a kraj. Každým rokem také pořádá tradiční přehlídku loutkových divadel Řezníčkova Libáň na počest legendárního principála Jana Řezníčka.

Loutkové divadlo Srdíčko Jičín
Za neutuchající nadšení, s nímž ochotníci přistupují k představením, jimiž rozdávají radost hlavně dětem.

Matějka Ivan
Za uchovávání fotografií, různých tisků i výstřižků novinových článků, které dokumentují události v Jičíně v minulosti a zachycují jičínské osobnosti. Za péči o dokumentaci jičínského divadelního spolku J. K. Tyl, na jehož činnost umí poutavě vzpomínat, jak dokládá např. jeho vystoupení v roce 2016 v lomu na Čeřovce v rámci projektu Jinčí čin, který měl během festivalu Jičín – město pohádky připomenout opomíjená místa v Jičíně.

Mateřské centrum Kapička
Za pořádání akcí, které přinášejí poučení i zábavu dětem, jejich rodičům i prarodičům a získávají i další zájemce.

Mečířová Jitka
Za to, že na úterních večerech seznamuje pacienty bělohradských lázní i další návštěvníky města s životem a dílem zdejších významných rodáků (K. V. Raise, K. Moora, L. Mašínové), ale i spisovatelů z blízkého okolí (E. Štorcha a K. J. Erbena). Za to, že jim také na procházkách po okolí sympaticky a erudovaně přibližuje historii města Lázně Bělohrad.

Menclová Andrea
Za pečlivý přístup k psaní kroniky obce Kopidlno.

Miškovský Michal
Vedoucí Biografu Český ráj. Muž, který kinu v Jičíně dal „tvář". Za neutuchající aktivitu, s níž přidává stále nové a nové nápady, nebojí se ani experimentů a zůstává s kinem v časech, kdy my ostatní relaxujeme – na vánoční svátky, Silvestra, o sobotách a nedělích, o prázdninách. Není to zdaleka pouze povinnost, která ho ke kinu váže, je to především velká náklonnost k tomuto oboru i k lidem, se kterými ji sdílí.

Mezera Martin
Za to, že si jako vedoucí oddělení státní památkové péče Městského úřadu v Jičíně stále udržuje zodpovědný a zároveň „ne úzce úřední" přístup k péči o památky, radí a pomáhá majitelům chráněných objektů, snaží se neodradit zájemce o kulturní dědictví a dbá i o prezentaci památek.

Myslivecký spolek Libošovice
Za udržování dlouholeté tradice spolku založeného v roce 1951 (zachovávání dávných zvyků, např. čestné stráže u rakve zemřelých členů, pořádání mysliveckých plesů, Mysliveckých dnů pro celou rodinu). Za ochranu přírody.

Nečesaná Zdenka
Za varhanní koncerty, za XV. ročník Varhanního festivalu v kostele sv. Maří Magdaleny v Sobotce.

Nierostková Dvořáková Bronislava
Za pořádání výstav papírových betlémů ve chlévě ve Skuřině. Zahájení doprovází vždy kulturní program, v roce 2016 ho navštívilo na 50 lidí.

Noskovi, Jan a Marie
Za více než čtyřicetileté působení v kulturním a společenském životě obce Lukavec. Za vedení skautů, za pořádání prázdninových táborů, besídek a jiných akcí pro děti. Za zajišťování programu ke sjezdům rodáků a sjezdům obcí Lukavec, setkávání seniorů a předsilvestrovských posezení. V posledních letech Marie ilustruje vlastivědný časopis Pod Zvičinou. Jan se svými houslemi doprovází nejrůznější akce v Lukavci, dlouhé roky působí v hořickém ochotnickém souboru, je členem souboru Pifferaios v Lázních Bělohradě a zakládajícím členem lukavecké hudební skupiny Kabanos.

Nosková Marie
Za práci s dětmi, nacvičování divadelních představení a tanečků na besídky, vítání občánků, rozsvěcení vánočního stromečku a Předsilvestrovské posezení. Velkou měrou se podílela na programu ke sjezdu obcí Lukavec, sestavila almanach, vydaný k této příležitosti, organizovala soutěže pro družstva z jednotlivých obcí, s dětmi připravila vystoupení, s kterým sklidily velký úspěch. Pravidelná setkávání seniorů zpestřuje různými soutěžemi. Je duší kulturního života v Lukavci.

Občanské sdružení Lodžie, z. s.
Za každoroční zpívání koled u Valdštejnské lodžie v Jičíně. Skupina lidí ho připravuje už od roku 1995 a lidé si zvykli, že poslední pátek před Štědrým dnem putují Lipovou alejí zpívat, i když nejsou žádné plakáty.

Obec Dětenice
Za již šestnáctý ročník festivalu Foerstrovy Osenice. Jde o hudební svátek, kde účinkují pěvecké sbory nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Je vidět, že i v malých obcích lze dělat náročné akce, pokud obyvatelé těchto obcí přispějí k úspěchu svou nezištnou a obětavou prací.

Obec Dětenice a divadelní soubor Korálka
Za pořádání přehlídky amatérské divadelní tvorby nazvané Dětenické divadlování. V roce 2016 se během tří dnů představilo 16 divadelních souborů (z Prahy, Mladé Boleslavi, Nové Paky, Sobotky, Miletína, Kopidlna, Dětenic aj.) Do programu patřil i koncert, výtvarné a divadelní dílny, vystoupení artistů a akrobatů. Také tento 5. ročník měl příznivý ohlas u návštěvníků, byli mezi nimi místní i ti, kteří přijeli ze vzdálenějších míst.

Olejarčíková Barbora
Za nadšení a obětavost, s nimiž přistupuje k vedení tanečně pohybového kroužku Tornádo při Základní škole Kopidlno. Za spolupráci při pořádání kulturních a společenských akcí ve městě.

Palička Petr
Za každoroční zorganizování hudebního festivalu Otevřený vzduch ve Spařencích na vlastním pozemku nebo Uzavřený vzduch v případě nepřízně počasí. Za autorství, režisérskou a hereckou práci při realizaci ochotnického divadla v Markvarticích, za vedení kapely Ošklivé děti (koncerty po celé republice), autorství hudby i textů, zpěv a klávesy, kytara. Za práci pro obec Markvartice Spařence nejen v oblasti ochrany přírody. Za založení a vedení kytarového a pěveckého souboru na ISŠ Mladá Boleslav, kde učí a pořádá se studenty koncerty, např. vánoční.

Pešek Petr
Za dlouhodobou a neutuchající angažovanost v akcích nejen v okolí Tatobit. V r. 2016 bohužel zemřel.

Pifferaios – flétnový soubor
Za to, že už po 20 let přináší radost svými písněmi. Od skromných začátků dotáhl uměleckou káru až k dnešnímu vynikajícímu hudebnímu projevu. Dámy spolu s mužskými hlasy Toni dei signori to dokázaly v říjnu na výročním koncertě v sále bělohradských lázní.

Plachý Jiří (2x)
Amatérský historik ze Slavhostic. Za popularizaci historie Slavhostic a okolí. Sbírá dokumenty, fotografie a další materiály. Sám pořádá výstavy, kde seznamuje veřejnost s mnohdy vskutku velmi cennými archeologickými artefakty a také s listinami nedozírné historické hodnoty. V r. 2016 poskytl fotografie na letecký den CIAF, jenž se konal tradičně v Hradci Králové a jehož spolupořadatelem byl Český svaz bojovníků za svobodu.

Pluhařová Ilona
Učitelka ZŠ v Kopidlně. Za literární tvorbu zaměřenou na děti i dospělé, kterou prezentuje na různých akcích na Jičínsku, je aktivní členkou literárních skupin v okrese i kraji, účastní se kulturních akcí v okrese, ale i kraji a na Slovensku. Reprezentuje okres i Královéhradecký kraj v soutěžích a na kulturních festivalech. Ve školním literárním kroužku učí žáky vnímat poezii, prózu a vede je k vlastní tvůrčí činnosti.

Pod Zvičinou – redakce časopisu
Za to, že tento oblíbený vlastivědný časopis, vydávaný Gymnáziem, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice, už více než 20 let přináší zajímavé čtení o historii Hořic a dalších obcí bývalého hořického okresu. V posledních letech věnuje velkou pozornost především období 1. světové války, ale nezapomíná ani na jiná významná výročí, fotografické hádanky a informace o kulturních a turistických aktualitách.

Pohádkový les ze Slatin, z. s.
Za to, že již 22 let pořádá Pohádkový les v zámeckém parku v Milíčevsi a také Dětský maškarní ples a Pohádkový ples pro dospěláky.

Pospíšil Michael a skupina Literácy Jitčín
Za mnohé koncerty i hudební doprovod různých akcí v Jičíně a na území Mariánské zahrady. V roce 2016 např. v kapli na Vinici na Bradech nebo při slavnosti dokončení rekonstrukce kapličky na hřbetu Veliše.

Pospíšilová Alena, Pantlíková Eva (3x)
Za svědomité a skvělé vedení knihovny Antonína Bocha v Libošovicích. Organizují výstavy, vernisáže, besedy a setkání se zajímavými osobnostmi, docházejí předčítat z literatury seniorům v Domově Charity v Libošovicích a podílejí se na kulturním a společenském dění v obci. Vysoká návštěvnost svědčí o trvale vysoké úrovni pořadů.

Pospíšilová Alena
Knihovnice v Libošovicích. Za besedy se zajímavými osobnostmi v libošovické knihovně.

Prezentace neziskových organizací – organizátoři
Za to, že spolky v Jičíně a okolí mají možnost v rámci programu Jičínské májové neděle představit svou činnost. Prvního května už několik let otevírají své stánky v zámeckých arkádách. Jde o spolky s kulturním a v poslední době hlavně se sociálním zaměřením.

Procházka Bohumír, Komárková Ivana
Za významný podíl na organizaci prezentace neziskových organizací 1. května na nádvoří jičínského zámku, která přibližuje činnost zdejších spolků a sdružení.

Ratibor a Vesna Hořice – pěvecké spolky
Za trvalé (už 150leté) obohacování kulturního života ve městě. V období adventu úspěšně vystoupily v Hořicích, v Chodovicích a na Staroměstském náměstí v Praze a zazpívaly také pacientům hořické LDNky a domova důchodců v Oboře.

Rychterová Věra
Za dlouholetou pečlivou a s velkou zodpovědností vykonávanou práci při organizaci festivalu Jičín – město pohádky.

Řehečská slepice – organizátoři
Za uspořádání už 15. ročníku literární soutěže. Stará se o to spisovatel Václav Franc, pár jeho přátel, a když přijde vyhlášení, pomáhá rodina.

Sádlo Miloslav
Za pečlivost a odpovědnost, s nimiž přistupuje k vedení kroniky obce Keteň, v níž zaznamenává nejen současné dění, ale na základě studia archivních materiálů a rozhovorů s pamětníky se obrací také do minulosti.

Samšiňák Jan a Šolcův statek v Sobotce
Hospodář na statku Jan Samšiňák úspěšně pokračuje ve šlépějích svého otce. Kromě besed pořádal i několik výstav do roka. Například v květnu byla zahájena výstava soch H. M. Stauba v lapidáriu, pestrých pastelů Zdeňka Marčíka v galerii Karla Samšiňáka.

Smolík Robert
Za 20 let práce spojené s Valdštejnskou lodžií. Za dílny a různé akce, za činnost v Občanském sdružení Lodžie, za podíl na projektech, zabývajících se rekonstrukcí a využitím významné architektonické památky. Za všechny aktivity, které odsud vycházely a vedly k zapojení se do kulturní činnosti ve městě.

Spolek dobrovolných hasičů Libošovice
Za udržování dlouholeté tradice spolku (od r. 1892), za práci s dětmi a mládeží, zachovávání dávných zvyků, např. čestné stráže u rakve zemřelých členů, pořádání hasičských plesů, dětského dne, zájezdů s dětmi na hory, Mikulášské nadílky.

Spolek dobrovolných hasičů Vesec
Za udržování soudržnosti občanů a chalupářů této památkově chráněné obce, za dobrovolné brigády při jejím zkrášlování, za pořádání sousedských setkání.

Střední škola zahradnická Kopidlno
Za dlouholeté pořádání výstavy Kopidlenský kvítek. Proběhla opět soutěž studentů v aranžování květin a žáků v poznávání rostlin. Jako obvykle byla součástí výstavy prodejní akce za účasti stovek prodejců, slavnostní květinová výzdoba učeben, předvádění zahradnických činností, módní přehlídka…

Střední škola zahradnická Kopidlno
Za uspořádání tradičního sportovního běhu zámeckým parkem na počest 17. listopadu.

Stuchlík Ladislav
Vedoucí Městského kulturního střediska v Lázních Bělohradě. Za nápaditost při zajišťování řady kulturních akcí počínaje Strašidelnou Bažantnicí, Bělohradským kulturním létem, řadou výstav v Památníku K. V. Raise a Fričově muzeu, jarmarky o velikonocích a adventu, až po tradičně krásné a zajímavé výstavy betlémů. Za zmínku stojí i jeho dlouholetá práce se skauty.

Suchoradský Oldřich
Za spolupráci s městem Kopidlno při tvorbě čtvrtletníku Kopidlenské listy. Za zájem o zpracování historie školství ve městě.

Šafler Milan
Za dlouholetou činnost v leteckém modelářství a práci s dětmi a mládeží. Je úspěšným vedoucím Leteckého modelářského kroužku v Kopidlně, který vychoval mnoho přeborníků republiky. Sám je aktivním modelářem a mnohonásobným medailistou v soutěžích v Česku i v zahraničí. Je řadu let hlavním vedoucím Letního tábora TJ Sokol Kopidlno pro děti v Ledcích, který má již víc než 70letou tradici. Vymýšlí každý rok jiné téma celotáborové hry a to děti láká k další účasti. Umí získat ke spolupráci mnoho spolupracovníků z řad mladé generace.

Šimůnková Marie
Za pečlivě vedenou kroniku obce Vesec, kde zachycuje nejen současné dění, ale využívá i starší kroniky k porovnání událostí v minulosti a současnosti. Za články ve Zpravodaji Šrámkovy Sobotky. Za květinovou výzdobu nejen svého roubeného domu, ale i celé turisty hojně navštěvované obce, která byla vyhlášena Vesnickou památkovou rezervací.

Šoltys Vladimír
Fotograf, spisovatel, přírodovědec, horolezec, cestovatel.. Za spoustu výstav a přednášek na Valdické bráně v Jičíně i jinde. Rozumí ptákům, skvěle je fotí a zasvěceně o nich vypráví. Vydal knížku Proč má kos žlutý nos.

Šourek Jiří
Za přínos k dobré prezentaci zahradnické školy v Kopidlně, kde svým žákům nejen předává znalosti a zkušenosti z oboru, ale vede je i k zájmu o regionální historii.

Šrámkova Sobotka – organizátoři
Za každoročně pestrý program, za několikaletou snahu obohatit festival o nové druhy pořadů. V městském divadle byl např. BarCamp - letos na téma inkluze. Návštěvníci poslouchali, diskutovali, mnozí si i pečlivě psali.

Šulc Jiří
Předseda Spolku rodáků a přátel města Hořice v Podkrkonoší v Praze, za obětavou práci pro spolek, přípravu programů a besed se zajímavými hosty, za udržování vzájemných vazeb s městem Hořice. Sám připravil několik zajímavých přednášek z oblasti genealogie, s nimiž vystoupil nejen ve spolku, ale i v Hořicích a na dalších místech.

Šulcová Lenka
Za pravidelné pořádání literárních večerů s básníky a spisovateli v Novopackých sklepích.

Tomíček Jan
Za přínos pro kulturní život v Hořicích a okolí. Je oblíbeným učitelem hořického státního gymnázia, ve studentech probouzí zájem o historii a regionální dějiny. Přes 20 let je redaktorem časopisu Pod Zvičinou, kam píše také články. Je dlouholetým členem pěveckého spolku Ratibor. Inicioval snahy o získání hořického zámku pro kulturní potřeby města, především pro muzeum, dal podnět k založení a nyní je předsedou spolku Strozzi – spolku přátel hořického zámku. Organizuje družbu mezi hořickým státním gymnáziem a dolnolužickým gymnáziem v Chotěbuzi.

Tomíčková Oldřiška (2x)
Za dlouholetou kulturní činnost. Je pracovnicí hořického muzea, fundovaně provádí výstavami žáky škol. Je redaktorkou časopisu Pod Zvičinou, do něhož přispívá články o historii Hořic a okolí. Je dlouholetou členkou a předsedkyní hořického Ženského spolku Vesna, spoluorganizátorkou kulturních akcí v hořické synagoze, aktivní členkou spolku Strozzi – spolku přátel hořického zámku a pěveckých spolků Ratibor a Vesna. Každoročně pečlivě a zodpovědně přistupuje k přípravě udílení ceny Jivínský Štefan. Všímá si lidí, kteří se výrazně podílejí na kulturní činnosti na Hořicku, a zajišťuje práci poroty, která vybírá laureáty za dlouhodobou činnost.

Truncová Hana
Za to, že jako politická vězeňkyně, odsouzená v roce 1951 za velezradu a špionáž ke 13 letům vězení, ztrátě občanských práv, propadnutí veškerého majetku a peněžitému trestu, podává v besedách převážně s mladými lidmi svědectví o krutých represáliích, kterých se minulý režim pod vedením komunistické strany dopouštěl. Hana Truncová je pro nás živým mementem, svou statečností dodává odvahu i nám ostatním.

Turek Vladimír (2x)
Za to, že hrou na varhany doprovází zpěvy v kostelích na Jičínsku (Slatiny, Kopidlno, Chroustov, Běchary, Údrnice, Vysoké Veselí). Za snahu o udržování tradice ochotnického divadla v Běcharech. Za
články o Běcharech, ale i jiných obcích, které uveřejňuje v Jičínském deníku. Za spolupráci při pořádání kulturních a společenských akcí v obci Běchary a okolí. Za podporu a propagaci církevních památek a kulturní činnosti na území Mariánské zahrady.

Vacek Jiří
Za organizování třinácti ročníků Country festivalů na Jičínsku, za dlouhodobé vystupování ve skupině Jičínští kanci a její neformální organizační vedení, za sestavení dalších hudebních skupin a účinkování v nich.

Valenta Jaromír
Za odpovědný přístup k práci starosty a místostarosty obce Střevač, za výrazný podíl na jejím současném rozvoji. Za zájem o historii vesnic Střevač, Štidla a Nadslav, péči o jejich památky a tradice, za podporu kulturní činnosti.

Valentová Daniela
Za osobitý a srdečný přístup ke čtenářům, díky němuž se v knihovně v Úhlejově, kterou od r. 2006 vede, scházejí lidé z obce různého věku. Za největší počet čtenářů v poměru k počtu obyvatel získala knihovna titul Knihovna Jičínska 2016. D. Valentová se navíc zapojuje do kulturní činnosti v Úhlejově, vymýšlí různé akce pro děti a podílí se i na dalších, pořádaných obcí i občanským sdružením.

Vališkovi, Radomír a Iveta
Za výrazný podíl na organizaci Foersterových Osenic – každoročního setkání pěveckých sborů z České republiky i ze zahraničí, pořádaného Unií českých pěveckých sborů, obcí Dětenice a Dobrovolným sdružením rodáků a přátel Dětenic, Osenic a Brodku.

Valterovi, Jiří Qido a Eva (3x)
Za provozování soukromé galerie v Bukvici. Každoročně pořádají několik výstav s pěknou vernisáží, kam přicházejí návštěvníci z širokého okolí. Pan Valter sám je skvělý malíř a muzikant. Rád zahraje zájemcům na varhany v krásně opravené kapli a ukáže nově zrekonstruovaný multifunkční dům obecního úřadu. Velkou podporu nachází u starostky Elišky Formanové.

Vaněk Miroslav
Za propagaci Libošovic a Českého ráje na soukromém webu www.libosovice.cz. Za organizování turnajů v karetní hře Prší. Za zajišťování Letního pozorování oblohy v Malechovicích (pořadatel OSM Malechovice).

Víchová Dana
Za příkladnou práci vedoucí místní knihovny v Lukavci (nejen půjčování knih, zajištění meziknihovní výpůjční služby, ale i besedy se spisovateli, akce pro děti na Vánoce a Velikonoce, čtenářské odpoledne pro děti, organizování tréninků paměti, soutěž o největšího čtenáře – děti, dospělí). Za realizaci soutěže při 8. setkání 4 Lukavců. Za péči o důstojné stáří seniorů v Lukavci (návštěvy při osobních jubileích, o Vánocích).

Víchová Jitka
Za dlouholetou úspěšnou snahu aktivně zapojovat žáky 1. základní školy v Jičíně do výuky dějepisu. V roce 2016 projektem Václav Havel 80 navázala na některé postupy, jež uplatňovala s bývalou kolegyní Marcelou Bažantovou v projektech věnovaných období Albrechta z Valdštejna, cestám do škol či období normalizace, které ve spolupráci škola-muzeum-archiv řešila řada škol na Jičínsku, nebo v projektech této školy o 2. světové válce, o generálu Stanislavu Krausovi aj. Nominace je též za dlouholeté vzorné vedení školní kroniky.

Vildmanová Veronika
Za nápaditou a dlouhodobou dramaturgii svých pěveckých vystoupení, za profesionální přístup k interpretaci vážné hudby a její zprostředkování ve všech místech rodného kraje. Za získávání dalších interpretů pro vystoupení a pomoc při organizaci hudebních akcí.

Vlastenecko-dobročinná obec baráčnická pro Sobotku a okolí
Za udržování lidových tradic a krojů. Na zahájení adventu pořádají výstavu krojů a betlémů s nabídkou vánočního pečiva a cukroví, připravují živý betlém na náměstí, starají se o oblečení Tří králů. O červencových svátcích představují pravidelně na Humprechtě kroje. V Domě s pečovatelskou službou zajišťují každou středu odpoledne kavárnu pro obyvatele domu, často spojenou s besedou, přednáškou, promítáním filmu, hudebním programem atd.

Vokurka Zdeněk
Za nezměrné úsilí při organizaci Foersterových dnů v Libáni, jakož i Poetických podvečerů s Křeslem pro hosta. V Libáni se tak předvedlo mnoho významných osobností celorepublikového významu.

Vydra Jiří
Za neutuchající elán, se kterým pečuje o Valdštejnskou lodžii v Jičíně již více než 5 let. Pan Vydra jako kastelán a ředitel o. p. s. Valdštejnské imaginárium vytváří důsledně propracovaný a neobvyklý program, který se vymyká svým obsahem a provedením běžně prezentované kultuře. Velmi dělně se zúčastňuje také všech oprav a všeho stavebního dění, které v lodžii probíhá. Přes všechna úskalí, která mu rozestavěná lodžie staví do cesty, nepolevuje v šíři kulturní nabídky.

Wildovi, Vlaďka a Jiří
Za výstavy, divadelní představení, festival Mezi patry, Vánoce na Bráně, besedy a jiné akce pořádané na Valdické bráně v Jičíně, za činnost v Agentuře Nahoru-dolů a v Závěsném divadle.

Základní škola Slatiny a Mateřská škola Milíčeves
Za každoroční zpívání koled v kostele Panny Marie ve Slatinách, po nichž následuje výstava z prací žáků a žáčků a pohoštění, které připravily děti.

Zapletalová Eliška a Církev československá husitská v Hořicích
Za trvalé obohacování kulturního života ve městě. Za akce v bývalé synagoze, které překračují rámec regionu (divadelní představení, přednášky, zájezdy, songové bohoslužby). Za to, že dokáží propojit věřící všech církví i lidi, kteří se za věřící nepokládají. Za snahu vrátit synagoze její původní krásu.

Zlatník Hynek
Za dlouholetý zájem o přírodu a památky v Jičíně a okolí, za výrazný podíl na jejich propagaci a ochraně.

Zlatníková Draga
Za dlouholetou kulturní činnost. Podílela se na organizaci festivalů Jičín – město pohádky, Šrámkova Sobotka, na přípravě řady výstav v Jičíně i v Sobotce. Své znalosti o kulturním dění na Jičínsku využívá každoročně při vytváření přehledu nominací na cenu Jivínský Štefan, své zkušenosti autorky básnických sbírek a překladatelky uplatňuje v porotách soutěží. V roce 2016 vyšel její překlad díla Cizinec v manželství, jehož autorem je známý filmový režisér a hudebník Emir Kusturica.

Zpravodaj Šrámkovy Sobotky – redakce
Za vydávání časopisu přinášejícího informace o Sobotce a okolí ze současnosti i minulosti, o památkách, přírodě, tradicích, kulturním dění, osobnostech, o festivalu Šrámkova Sobotka atd. Už několik desetiletí si časopis udržuje dobrou úroveň a redakce má řadu spolupracovníků z města i vzdálenějších míst.

Žantovský Martin
Básník, redaktor, fotograf, korektor, IT odborník. Za spolupráci s redakcí Kopidlenských listů. Významnou měrou se zasloužil o jejich grafickou podobu a stále lepší inovovanou tvář, která přispěla k popularitě této místní tiskoviny v posledních letech.    (tz)