„Vloni jsme měli tak třicet účastníků, ale letos předpokládám, že jich bude mnohem víc. Uvidíme, jak to lidé zaregistrují. My jsme připravili obměněný program, svůj prostor tu mají i děti, které čekají herní disciplíny, zpívání chválů, potom procházka po kostelech v Nové Pace a přespání v budově," popisuje průběh páteční noci kazatel Bohdan Čančík ze Sboru Jednoty bratrské, kam nás vedly první kroky.

Po sedmnácté hodině už přicházejí návštěvníci, prohlíží si zdejší modlitebnu i celý objekt, který slouží jako základní škola pro 52 žáků. „Brali jsme tento večer i jako příležitost k setkání členů našeho sboru, měl by být přínosem pro příchozí, ale také pro nás, chceme si ho užít," upozorňuje Bohdan Čančík.

„Jsme tu poprvé, jinak Noc kostelů využíváme. Je to určitě dobrá akce," říká první z příchozích Marie Kynychová z Nové Paky. „Vedla mě sem zvědavost, zdejší sbor mě překvapil rodinnou atmosférou, je vidět, že se tu žije dohromady," hodnotí Ludmila Malá z Nové Paky.

Míříme do farního kostela sv. Mikuláše, který je od 18 hodin zaplněn do posledního místečka. Lidi přilákala nejen možnost si kostel prohlédnout a vyslechnout jeho historii, ale také koncert místního pěveckého sboru Hlas. Vítal nás tu hlas zvonů, poté farář Pavel Kalita. Odcházeli jsme obohaceni o nádherné zážitky.

Třetí zastávkou je monstrózní klášterní kostel Nanebevzetí P. Marie, který se vypíná nad městem. Tady vedle prohlídky můžeme zhlédnout i staré tisky. Obdivujeme bible ze 16. století i misále.

Opět nám to nedá a vyšlapeme 120 schodů, abychom se dostali pod srdce zvonů, zasvěcených Panně Marii a Janu Nepomuckému. Nezapomenutelný pohled na město. Ještě nás čeká Husův sbor, kde si dokonce vyzkoušíme kruhový tanec. Byl vytvořen v roce 1937 poté, co po sedmi letech hledání byl v poušti nalezen pramen. „Akce má vzestupnou tendenci, hodnotím ji pozitivně," říká zdejší farář.