Téma zaujalo, hledala, hledala a tak vznikla přednáška, se kterou přijela ve středu 21. září do Jičína. Kam jinam? Do Židovské školy, tedy domu spolku Baševi, který se židovským tématům věnuje.

Byl ten Alfréd Nobel zajímavý a skvělý člověk. Ve své závěti stanovil přesná pravidla udílení a ta jsou stále pečlivě dodržována. Diplom, medaile, přibližně 24 milionů v přepočtu na české koruny. Od roku 1901 bylo oceněno 900 lidí, ale z toho jen 48 žen a z toho je 8 židovek. „Být ženou, a ještě židovskou, byl ve světě vědy vždy problém…"

Je zajímavé, a příznačné, jak laureátky měly v mnohém podobný osud. Některé musely před fašismem ze své země utéci. Většinou do Ameriky. Ale třeba taky do Švédska. Ani v osobním životě to neměly lehké. Uzavření sňatku mnohým bránila rodina. Přece si dcera nebude brát černocha. Problém měly ženy se studiem, nakonec i v práci. Například Rosalyn Yelow Sussmann byla jedinou ženou mezi 400 pedagogickými pracovníky na své univerzitě. „Pokud chcete být dobrou manželkou a matkou, musíte pracovat trochu víc než muži."

Zuzana Prudilová dovede své vyprávění okořenit zajímavými příběhy ze života těchto žen. Zájem vzbudila zejména Elfride Jelineková. Prý její romány jsou nabité sexualitou. Ale také jsou tu otázky politické. Rakušané se ještě ne zcela vyrovnali s fašismem. Rozproudila se diskuse. I proto, že Hanakeho film podle jejího románu Pianistka vyvolal ohlas.

Židovská škola je místem, kde se potkávají lidé, kteří se už znají. Společnost Baševi zve zajímavé přednášející a Jičíňáci se seznamují s aktuálními tématy. Otázka menšin hraje tu velkou roli. Povídáme si, i o tom, že praktikujících židů není mnoho. Ale těch, které se k tématu hlásí, ba možná i k některým ideím, je dost.
Dík, Baševi!   Bohumír Procházka