Děti si nenosily masky z domova. Nebyly za prince, vodníky, čaroděje… Každá třída měla jednotné téma, které si vymyslely společně děti s učitelkami.
Děti byly součástí příprav na veselou událost, na kterou se velmi těšily. Tím, že si masku vyráběly samy nebo s pomocí učitelek, rozvíjely hned několik oblastí – vlastní fantazii, komunikaci, zručnost, jemnou motoriku…

Karneval si děti užívaly ve svých třídách i s dobrotami od svých maminek, babiček, které přinesly v tento den do školky. Po svačince všichni společně přešli do haly Základní školy v ulici 17. listopadu.

Sportovní hala se proměnila v taneční parket, tančily se všelijaké kreace. V průběhu programu se všem dětem představila každá třída se svým tanečkem. Vše bedlivě sledovala porota složená z rodičů – členů Klubu rodičů, která měla ohodnotit nápaditost, kreativnost, zábavu dětí a jejich učitelek z jednotlivých tříd.

Na závěr došlo i k vyhlášení výsledků. Zvítězila třída Oranžíků s tématem Manka, Rumcajs a Cipískové, druhé místo patřilo Včeličkám s Piráty a na třetím místě se umístila třída Kašpárků a jejich Indiáni. Děti dostaly dárečky, ty byly připravené ale i pro ostatní třídy a zakoupené z Klubu rodičů. Nikdo nepřišel zkrátka. A jaká témata zvolily ostatní třídy? Žabičky se převlékly za Křemílky a Vochomůrky, Rybičky za Šmouly, Mráčková třída se proměnila v Krtečky, Motýlci zůstali věrní svým Motýlkům a Sluníčka byly za Ferdu Mravence a jeho kamarády. Všichni si to užili. A děti se těší již na další karneval.   Iva Drahoňovská, učitelka MŠ 17. listopadu