Pohádkově naladění návštěvníci měli možnost podpořit v Jičíně dobrou věc v rámci charitativní akce Nadace ČEZ Pomáhej pohybem. Na speciálních dobročinných kolech šlapali pro spolek Sportem proti bariérám a Nadační fond Jičín – město pohádky.

Pohádkové město v pátek nabídlo možnost zasportovat si a zároveň pomoci dvěma veřejně prospěšným organizacím. „Pohádkový Jičín je tradiční zastávkou naší charitativní akce a někteří pravidelní návštěvníci festivalu se na jednu minutu usilovného šlapání dokonce předem těšili. Zájem o pomoc dobré věci byl v tomto pohádkovém prostředí opravdu veliký, což se projevilo na výši částky, kterou se podařilo vyšlapat," sdělila Michaela Žemličková, ředitelka Nadace ČEZ.
Cílem organizace Sportem proti bariérám, z. s. je dosažení nezávislého a aktivního života lidí s handicapem. Spolek se od roku 2006 zasazuje o zlepšení jejich sociálního a společenského postavení a integraci do všech oblastí běžného života. „Sport vnímáme jako možnost fyzické, ale i sociální a společenské rehabilitace různě postižených lidí, proto se věnujeme především podpoře integrovaných sportů, kde fyzický či mentální handicap nehraje roli. Výtěžek z charitativní akce Pomáhej pohybem v hodnotě 50 376 Kč využijeme na dobudování víceúčelového centra pro handicapované včetně chráněného bydlení Domeček plný koleček ve Staré Pace," uvedla ředitelka spolku Sportem proti bariérám Marcela Sedláková.

Peníze pro pohádku
Nadační fond Jičín – město pohádky podporuje duševní hodnoty a obecně prospěšné cíle se zaměřením na rozvoj osobnosti dětí a mládeže včetně duševně i tělesně postižených. Soustředí se na podporu úmluvy o právech dítěte, rozvíjí a oživuje tradice a věnuje se kulturní a osvětové vzdělávací činnosti. Již pětadvacet let pořádá slavný multikulturní festival Jičín – město pohádky.

„Výtěžek ze speciálního kola, 51 149 Kč využijeme při pořádání dalšího ročníku festivalu. Konkrétně se díky němu budou moci do jeho programu zapojit i fyzicky a mentálně handicapovaní lidé ze stacionářů, a to například divadelními vystoupeními, prodejem výrobků z chráněných dílen i vedením speciálních seminářů pro zdravou populaci," sdělila za organizátory festivalu Věra Rychterová.     Šárka Beránková

Cílem organizace Sportem proti bariérám, z. s. je dosažení nezávislého a aktivního života lidí s handicapem. Spolek se od roku 2006 zasazuje o zlepšení jejich sociálního a společenského postavení a integraci do všech oblastí běžného života. „Sport vnímáme jako možnost fyzické, ale i sociální a společenské rehabilitace různě postižených lidí, proto se věnujeme především podpoře integrovaných sportů, kde fyzický či mentální handicap nehraje roli. Výtěžek z charitativní akce Pomáhej pohybem v hodnotě 50 376 Kč využijeme na dobudování víceúčelového centra pro handicapované včetně chráněného bydlení Domeček plný koleček ve Staré Pace," uvedla ředitelka spolku Sportem proti bariérám Marcela Sedláková.

Nadační fond Jičín – město pohádky podporuje duševní hodnoty a obecně prospěšné cíle se zaměřením na rozvoj osobnosti dětí a mládeže včetně duševně i tělesně postižených. Soustředí se na podporu úmluvy o právech dítěte, rozvíjí a oživuje tradice a věnuje se kulturní a osvětové vzdělávací činnosti. Již pětadvacet let pořádá slavný multikulturní festival Jičín – město pohádky. „Výtěžek ze speciálního kola Nadace ČEZ v hodnotě 51 149 Kč využijeme při pořádání dalšího ročníku festivalu. Konkrétně se díky němu budou moci do jeho programu zapojit i fyzicky a mentálně handicapovaní lidé ze stacionářů, a to například divadelními vystoupeními, prodejem výrobků z chráněných dílen i vedením speciálních seminářů pro zdravou populaci," sdělila organizátorka festivalu Jičín – město pohádky Věra Rychterová.

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice.
Více informací na www.nadacecez.cz