Letošní jubilejní 25. ročník pohádkového festivalu je za námi, a i děti prvního stupně z naší „Čtyřky" si pohádkové hemžení náležitě užily.

Všechny tři první třídy navštívily pásmo Večerníčků v Biografu Český ráj. V K-klubu se prvňáčci setkali se spisovatelem Karlem Novotným, ve své třídě vyráběli pohádkovou knížku o drakovi, zhlédli loutkové divadlo. Někteří si dokonce zaběhali v parku, a tak se na chvíli stali orientačními běžci. A co by to bylo za procházku Jičínem, kdyby nepotkali loupežníka Rumcajse s Mankou?
Druhá třída si připomněla výročí známé postavičky, která nás již 50 let každý večer vítá u televizních obrazovek a zve na pohádku. Ano, je to náš oblíbený Večerníček, který léty nestárne. Dále si druháci zasoutěžili u SPOŠKY, navštívili Pohádkovou poštu, kde si vyrobili pohlednici pro maminku či razítko. Někteří „zlobivci" se na chvíli ohřáli v pekelném ohni, ale všichni nakonec byli vráceni zpět do školních lavic.

Do Jičína neodmyslitelně též patří spisovatel Jan Sobotka, který svého hlavního hrdinu čerta Pepiáše umístil do našeho krásného města. A o tom, zda je opravdu Pepiáš ten správný čert, nám mohou blíže poreferovat žáci ze třetího ročníku. Naši starší spolužáci ze třetích a čtvrtých tříd navštívili pořad Bylo, nebylo – povídání o pohádkách, pověstech a bajkách v jičínském muzeu pod vedením Gabriely Brokešové.

Čtvrťáci celý týden plnili pohádkové úkoly, stali se tvůrci své pohádkové knihy. Velmi poutavé bylo setkání se spisovatelem Petrem Březinou a ilustrátorem Petrem Heroldem ve farské zahradě.

A ti nejstarší z prvního stupně? Páťáci soutěžili a hráli pohádku O planetách s rádiem Junior. Na Rynečku se společně s SPgŠ Hradec Králové stali aktéry pohádky O kohoutkovi a slepičce. Někteří se též na chvíli ohřáli v pekelném kotli a společně s čerty poseděli na pekelném trůnu.

Zazvonil zvonec a pohádky je konec. A tak skončilo putování pohádkou na Čtyřce.   za vyučující 1. stupně 4. ZŠ Jičín Jana Dolejší