Lázně Bělohrad – Galakoncert souboru Pifferaios k 20. výročí založení ve spolupráci s Toni dei signori a pod vedením Ivany Václavů se koná ve středu 19. října od 19 hodin v kulturním sále lázní. Zazní to nejlepší z repertoáru souborů.

Blata – Zveme vás na pravidelné páteční taneční podvečery, které se konají na Blatech od 16 do 20 hodin. Srdečně zvou pořadatelé a skupina Evergreen.

Jičín/Sedličky – Přijďte ve čtvrtek 20. října do Valdštejnské lodžie od 20 hodin na speciální koncert dvanáctičlenného holandskéhobigbandu New Rotterdam Jazz Orchestra v čele s virtuózním jazzovým kytaristou Antonem Goudsmitem.

Jičín – V sobotu 22. října se v Porotním sále jičínského zámku sejdou na společném vystoupení dva pěvecké sbory. Do Jičína zavítá severomoravské Pěvecké sdružení Lašan z městečka Brušperk, aby jičínským kolegům ze Smíšeného pěveckého sboru Foerster oplatilo jejich loňskou návštěvu na Moravě.Pod vedením sbormistrů Pavla Konečného a Boženy Maxiánové zazpívají hosté i domácí nejen své samostatné programy, ale sejdou se pak i ve společných skladbách. Na programu bude pestrý výběr z hudby klasické, lidové i duchovní. Koncert pořádaný za podpory města Jičína začíná v 19 hodin a všichni přátelé hudby jsou srdečně zváni, aby strávili příjemný podzimní večer, plný umění i přátelské atmosféry.

Miletín – Místní skupina Českého Červeného kříže Miletín pořádá ve čtvrtek 20. října od 17 hodin ve vinárně Sousedského domu Přátelské posezení se seniory. Občerstvení bude zajištěno.

Běchary – V rámci akce Léčení hudbou zahrají v sobotu 22. října v kulturním době od 14 do 17 hodin Radka a Václav Fajtovi z Lomnice nad Popelkou. Do konce roku jsou ještě plánovány tyto koncerty:
12. 11. – opět duo Fajtových z Lomnice nad Popelkou
3. 12. – kapela Jiřího Cháry ze Záhornice.

Butoves – Klub seniorů Butoves a hudba Duo Decent upozorňují své příznivce, že říjnové odpolední čaje se konají v sobotu 22. října v Butovance vždy od 15 hodin. Těšíme se opět na shledání.

Přednášky a besedy

Jičín – Přijďte dnešní středu 19. října do Knihovny Václava Čtvrtka. V 18 hodin začíná přednáška Čertova kuchyně – Receptář pověstí a vyprávění z města Jičína a okolí ze 17. až 20. století. Beseda s editorem knihy Pavlem Hájkem, pracovníkem Knihovny Václava Havla. Vstupné 20 Kč.

Jičín – Centrum přírodních věd – Hvězdárna Jičína připravila pro zájemce přednášku Komety zblízka. Z Hvězdárny a planetária Hradec Králové k nám ve čtvrtek 20. října v 18 hodin přijede Lenka Trojanová.

Lomnice nad Popelkou – Městské muzeum a galerie
srdečně zve na přednášku s promítáním známého českého publicisty, scénáristy a spisovatele nazvanou Petr Hora Hořejš, autor Toulek českou minulostí. Pohovoří o císaři a králi Karlu IV. čtvrtek 20. října od 17 hodin. Vstupné 40 Kč v předprodeji v pokladně muzea.

Hořice – V gotické tvrzi zámku se v pátek 21. října od 19 hodin koná autorské čtení Ivo Chocholáče s názvem Vezměte mne s sebou, cesty. Hudební doprovod zajistí Kristýna Šulcová se studenty Hořického gymnázia, akci pořádá spolek přátel hořického zámku Strozzi a Hořické gymnázium. Vstupné dobrovolné.

Železnice – Vzácným hostem Café terasy bude v pátek 21. října Jirka Vohnout. Od 19 hodin bude povídat o svých četných a dlouhých návštěvách Nového Zélandu. Promítání bude spojeno i s ochutnávkou exkluzivních novozélandských vín. Proto vstupné 150/osobu.

Jičín – Na páteční besedě 21. října bychom vaši pozornost rádi zaměřili na jeden z nejpozoruhodnějších filozofických systémů světa, kterým je staročínský taoismus. Systém vytvořený bájným mudrcem Lao-c´ žijícím snad v 6. století př. n. l., o němž nevíme, zda skutečně existoval, nebo zda se v jeho postavě nesdružuje více tehdejších filozofů. Nejznámější z mnoha legend, které tuto tajemnou postavu obestírají, je zasazena na sklonek učencova života, kdy se Lao-c´ zklamaný úpadkem vládnoucí dynastie Čou, rozhodl odejít a prožít své stáří v samotě západních hor. Když byl při odchodu zastaven na hranicích u pomezního průsmyku Chan-ku a strážce poznal, kdo je oním starcem jedoucím na buvolu, požádal mudrce, aby než navždy odejde, sepsal své učení a myšlenky do knihy, která by mu mohla sloužit jako poučení.
Tak měla vzniknout slavná kniha Tao-te-ťing, jedna z nejvznešenějších knih všech dob a současně základní spis taoismu.
Na Západě je v posledních desetiletích o taoismu hodně slyšet, studenti středních škol se o něm učí v hodinách společenských věd, citáty z knihy Tao-te-ťing se objevují v různých knihách, power-pointových prezentacích, písemných přáních a nesmí chybět ani v akčních bojových filmech. Vše je to ale pouhé klouzání po povrchu, neboť skutečný vhled do tohoto systému a pochopení jeho poeticko-obrazného jazyka vyžaduje dlouhodobější studium. Jiné řešení, které si vám dovolíme nabídnout, je vyslechnout si vyprávění člověka, který tento vhled podložený dlouholetým studiem má.
Je jím japanolog a jičínský rodák Petr Šimůnek, který vyšel vstříc našemu přání a připravil pro nás dvě tematické přednášky věnované taoismu. V té první, nazvané Staročínský taoismus, nás seznámí se spletitou historií taoismu, s jeho filozoficko-náboženskými předchůdci, s osobností zakladatele Lao-c´, přiblíží nám filozofické inovace taoismu a jeho vliv na čínskou kulturu a popíše i další proměny tohoto učení během čínských dějin, kdy se z taoismu stává lidový náboženský systém, obsahující prvky magie a šamanismu.
Přednášející též rozebere deset nejvýznamnějších kapitol knihy Tao-te-ťing, nazývané „Deset křídel bílého jeřába", pomocí nichž se nám pokusí vysvětlit taoistický filozofický systém.
Pokud jste o taoismu slyšeli a vzbudil váš zájem, pak si určitě nenechte ujít tuto jedinečnou příležitost a přijďte v pátek 21. října v 18 hodin do Porotního sálu jičínského zámku. Budeme se na vás těšit. za Jičínskou besedu Pavel Kracík, www.jicinskabeseda.cz

Markvartice – Spolek Přátelé Markvarticka zve občany, rodáky, chalupáře a přátele obce a okolí na 5. setkání s historií Události a osobnosti v historii Markvartic a okolí za posledních 250 let. Přednáška bude doprovázena dobovými snímky.
Lektory budou Miroslav Bartoň a Josef Jirků. V sobotu 22. října od 17 hodin v hostinci U Markvarta. Současně bude zahájena veřejná sbírka na opravu věžních hodin kostela sv. Jiljí v Markvarticích pod názvem Daruj svou minutu. A kolik že je hodnota jedné darované minuty? Navrhujeme 250 Kč.
Nová Paka – Asijské Rusko od Vladivostoku po Ural a Krásy Bajkalu je název přednášky Ladislava Chluma, Josefa Chluma a Věry Alinčové. Uskuteční se v úterý 25. října od 18 hodin v malém sále MKS, vstupné dobrovolné. S dobrodružnou třítýdenní cestou především po asijské části Ruska a s bohatými zážitky z tohoto putování vás seznámí Ladislav Chlum a jeho spolucestovatelé.

Hořice – V úterý 25. října od 17 hodin se v radničním sále koná přednáška Mnislava Zeleného – Atapany, kultura amazonských indiánů a naše civilizace. Dozvíte se více o duchovním životě indiánů v rozepři s naším materiálním viděním světa, plánována je též autogramiáda nové knihy.

Nová Paka – Ve středu 26. října restaurace Novopacké sklepy dá prostor autorskému čtení, besedě a hudbě. Od 19 hodin vystoupí Lidija Dimkovska, Stanka Chrobáková, Barbara Pogačnik, Alenka Jensterle Doležal, Jaromír Typlt, Klemen Pisk – hudební doprovod slovinského písničkáře. Vstupné dobrovolné.