České dráhy totiž změnily své původní stanovisko a rozhodly se odstranit instalované předstěny, které od jara letošního roku dílo zakrývaly.

Stalo se tak po výzvě Jičínské besedy, k níž připojilo svůj podpis také město a zástupci jičínských občanských sdružení.

Pokračují jednání
Zájemci se tedy mohou opět kochat pohledem na toto pozoruhodné umělecké dílo. „ Jičínská beseda vešla v jednání s Národním památkovým ústavem v Josefově, který přislíbil vyslat do Jičína experta – restaurátora, jenž v příštím týdnu malby prohlédne, poté vypracuje odborný posudek o jejich technickém stavu a doporučí, jak dílo nejlépe zachránit," sdělil předseda Jičínské besedy Pavel Kracík.

Až bude technická zpráva společně s cenovou kalkulací k dispozici, mělo by dojít k širšímu jednání o záchraně maleb za účasti ČD a.s., města a zástupců Královéhradeckého kraje.

Zajímavým tématem je rovněž plánované vystavení ostatků patronky města sv. Sekundiny, schránka s nimi byla nalezena v loňském roce v kostele sv. Ignáce.

Nyní probíhá základní antropologický průzkum přibližně třiceti kosterních ostatků.

Souběžně s tím odbornice Zuzana Červenková dokončuje restaurování textilií, při kterých jsou kosterní ostatky zašívány zpět do hedvábných látek a ukládány na vyčištěné sametové podušky.

„Do konce roku by měl pražský restaurátor Radovan Zvolský dokončit renovaci samotného relikviáře, který bude uveden do původního stavu jako v době vrcholného baroka, kdy byla dřevěná vyřezávaná rakev celá ozdobena plátkovým zlatem a stříbrem," doplňuje Kracík.

Velkolepá událost
Kostel sv. Ignáce se opět dočká svého relikviáře počátkem příštího roku. Následně proběhne jeho instalace pod oltářem sv. Františka Xaverského, tam jej návštěvníci budou moci zhlédnout za neprůstřelným sklem.

„Vzhledem k tomu, že se jedná o jedinečnou událost v historii města, Jičínská beseda by k tomuto slavnostnímu vystavení ráda připravila doprovodný program," dodává Pavel Kracík.  Martin Vávra