Jak píše Vladimír Úlehla v pohádkovém Almanachu- „na počátku byl Kubínův Jičín." Byl jsem a zůstávám dlouholetým návštěvníkem Šrámkovy Sobotky a její kvalita i tradice mne zaujaly natolik, že jako rodilý Jičíňák jsem jasně pociťoval absenci jakéhokoliv festivalu v Jičíně. Jako dlouholetý obdivovatel rozměru, duchaplnosti, regionálnosti, nadčasovosti a jasného vymezení J.Š.Kubína pro děti i dospěláky jsem se po listopadu 89 rozhodl uspořádat třídenní akci na počest tohoto nestora českých spisovatelů. Přemluvil jsem Jaromíra Gottlieba, aby mi v této věci pomohl. Spolu jsme v roce 1990 na podzim sestavili třídenní akci na počest předhrabalovského pábitele Kubína.

6. listopadu 1990 pak na organizační a hodnotící schůzce jsme se za vydatného přispění názorů češtinářky Dany Gottliebové rozhodli pořádat pohádkový festival s tím, že máme v regionu dost osobností, které nám umožní takovéto dědictví národní kultury prezentovat. Podle vzoru Šrámkovy Sobotky jsem navrhl předznamenání jednotlivých dnů a s Jaromírem Gottliebem jsme v nové atmosféře plné nadějí dávali nápady na papír a hlavně do reálu prvních ročníků JMP.

Uvědomil jsem si brzy, že akce nemůže být tak úplně „partyzánská", a navrhl ustavení pohádkové nadace, k níž jsme oba „otcové zakladatelé" vypracovali stanovy a provolání „Vážení lidé, děti a kmeti," které už v názvu a hlavních bodech naznačovalo směr, filosofii a součinnosti této slavnosti.

Začátky
Od počátku bylo 5 pořadatelských subjektů- Nadace JMP, občanské sdružení „Ráj srdce", okresní úřad, městský úřad a školský úřad. Ještě teď slyším pochvalná slova tehdejšího starosty dr. Jiřího Lišky, který oceňoval nezištnou práci pořadatelů s tím, že město pro akci nemusí příliš konat a má z ní nesporný profit… Sílil věhlas a ohlasy návštěvníků i medií.

Těžko z té spousty a množiny občanské společnosti, která se vytvořila kolem JMP, někoho vyzdvihnout – byli to zejména učitelé, ale jedno jméno mimořádně vyčnívá obětavostí, umem sehnat prostředky a přesvědčit lidi, kmety i děti ke spolupráci – totiž jméno Věry Rychterové! Její zápal pro věc a aktivita ve festivalových dnech i pracovitost před festivalem byla a je mimořádně vysoká.

Postupně se měnily nápady i organizační schémata. Presidenty, vnášející vždy něco ze své osobnosti , střídali ředitelé a další špičky festivalu, vždy ale tvrdě a pilně pracující pro nadaci. Od roku 1999 pak z nadace pro transformovaný nadační fond JMP, vznikl její přímý pokračovatel a následovník.
Bez těchto nadačních subjektů, schopností organizovat, komunikovat s osobnostmi zdejšími i zahraničními, bez klopotného shánění prostředků, úmorné diplomatické snahy do několika světových stran, by nebylo myslitelné, aby v Jičíně festival vůbec byl.

A nebyl to jen tento festival- nadační konání bylo „hegemonem"(dle vyčpělé naštěstí už terminologie) i dalších akcí. Nadační aktivity znovu obnovily Valdštejnské dny a jejich první 4 ročníky dominantně pořádaly (dodnes je mi nepochopitelné, proč ty další nejsou už číslovány…). Nadace JMP zahájila i Jivínského Štefana, jehož je stále spolupořadatelem, pořádala četné a různorodé přednášky. Jako první v Jičíně po odmlce organizovala i Den matek, Vlastenecké bály, Dětské karnevaly, četné chrámové koncerty zdejších a zejména zahraničních těles. Navázala velmi úzké spolupráce s obdobnou nadací Stichting Jumelage z holandského Wijk bij Duurstede, se subjekty v Německu, Itálii a desítkou dalších zemí. Patronace České komise UNESCO, opakovaná vystoupení v Senátu ČR také mluví samy za sebe - a to opravdu jmenuji jen to nejpodstatnější.

Velmi potěšitelný je zejména v posledním roce nástup mladých spolupracovníků, i těch, kteří vydávají Pohádkové noviny. Setrvalá je koordinace celé řady dalších složek, které tak rozsáhlou akci pro děti i dospělé tradičně pořádají.

V tomto sepětí a zájmu oslovit celé rodiny je jedna z jedinečností festivalu, známého už po celé vlasti. Mediální zájem je setrvalý a jistě potěšitelný, ale vzhledem k lepšící se spolupráci s městem už snad přestane být kontraverzní a bude laskavější a příznivější, tak jako celý festival, jehož 22. ročník se připravuje.

Zejména se chystá v kanceláři Nadačního fondu JMP , který sídlí ve druhém patře zdejší knihovny. Scházejí se tam vejboři, rada dramaturgická i dozorčí spolu se správní radou nadačního fondu JMP, který vede Věra Rychterová.

Tam je k dispozici i pohádkový Almanach a další dokumenty, které obsahují podrobnosti, jež se nemohly do tohoto příspěvku pochopitelně vejít. Info je také na www.pohadka.cz.     Jaroslav Veselý