Pro letošní rok je v krajském rozpočtu definována částka zhruba pět milionů korun. Jedná se o případnou spoluúčast k dotaci, o kterou krajští představitelé a jičínští muzejníci nyní usilují. „Zřizovatel to neshodil ze stolu. Čeká se na vyhlášení Integrovaného regionálního operačního programu, který nebude vyhlášen dříve než v polovině tohoto roku. Kraj k tomu přistupuje tak, že v rozpočtu je rezervována částka na dofinancování projektu," uvedl ředitel muzea Michal Babík.

Bez Norských fondů
„I přesto, že nevyšla žádost o dotaci z Norských fondů, stále usilujeme o dotaci z evropských peněz. Asi v polovině roku by měly být známy dotační programy v novém programovacím období, na jejichž základě a stanovených podmínkách bychom žádost podávali," sdělil krajský radní pro investice Josef Dvořák.

Muzeum má kompletně zpracovanou projektovou dokumentaci. Nový depozitář už také získal posvěcení stavebního úřadu. Jednalo se o povinné náležitosti žádosti k Norským fondům, které byly vyhlášeny v první polovině loňského roku. Ačkoliv tedy nová budova je stále věcí fantazie, k realizaci je v lednu 2015 o něco blíže než na počátku roku 2014.

Odhad nákladů se pohybuje okolo 20 milionů korun. Dotace by pokryla 85 procent, zbytek by dodal kraj.

Pro muzejnictví jičínského regionu jde o nezbytnou investici. Sbírkové předměty dlouhodobě nevhodným uskladněním mohou chátrat, což v praxi znamená, že současníci mohou ztratit část povědomí o vlastní historii. Nejde o podstatnou záležitost pro každodenní život, pro budoucí generace je však tato investice velmi žádoucí. Najít stávající objekt, který by splňoval podmínky pro uskladnění citlivých předmětů, se ukázalo jako obtížné. Prostory musí splňovat řadu klimatických i bezpečnostních požadavků. V jičínském regionu se vyhovující stavbu najít nepodařilo.

Než ale bude Integrovaný regionální operační program vypsán, není jisté, zda některý z dotačních titulů bude použitelný pro tento projekt.
„Nelze říci, že by výstavba depozitáře byla pro kraj v letošním roce prioritou. V současné době je upřednostněno například dokončení rekonstrukce Galerie moderního umění. To ovšem nemění nic na tom, že se budeme pokoušet získat pro nový depozitář jičínského muzea potřebné finanční prostředky," ujistil Josef Dvořák.

Vedení jičínského regionálního muzea přistoupilo k provizornímu řešení. V loňském roce opustili objekt kláštera v Nové Pace, který využívali právě jako depozitář. Nově předměty sídlí v budově v Soudné, která je součástí Jičína.

Účast v takzvaných Norských fondech byl od počátku nejistý podnik. Loni se u tohoto poskytovatele sešlo 209 žádostí o subvenci. Vyhověno bylo celkem 26 uchazečům. Jičínské muzeum skončilo na 36. místě. Nepochodilo například i město Hořice, které takto chtělo získat prostředky pro rekonstrukci koupaliště Dachova. Oba žadatelé, tedy jak Hořice, tak Královéhradecký kraj, nyní řeší, kterak zajistit financování svých důležitých projektů.