Obřad se uskutečnil po 11. hodině v chrámu Narození Panny Marie v centru města, oddávajím byl farář Adam Depa. Kostel byl k této příležitosti jarně vyzdoben, svatebčané zjevně nedbali na staré pověry, které kolují o májových svatbách.