Autor nově vznikající knihy se pro místní historii nadchnul už v mládí. „Dá se říct, že vzniku knihy předcházela Vágenknechtova skoro dvacetiletá mravenčí práce. Po pamětnících, z nichž mnozí dnes už nežijí, chodil od patnácti let, zachycoval jejich vzpomínky, pátral po historických souvislostech v archivech po celé republice, má nastudované staré dokumenty i matriky, takže rozsahem i kvalitou je to dílo naprosto ojedinělé," vyzdvihl autora připravované knihy starosta Tomáš Komárek.

Sám Martin Vágenknecht říká, že na textu pracoval asi pět let. Vzorem mu prý byl jeho kronikářský předchůdce František Horák, který historii mlázovických čísel popisných už zčásti zmapoval v době svého kronikářského působení ve dvacátých až padesátých letech dvacátého století. Na vzniku knížky se podíleli i místní lidi, kteří poskytli fotografie.

Více než tří set stránková publikace s pevnou vazbou vyjde v průběhu února v nákladu dvou set kusů.

Mlázovice mají na kvalitní zpracování svých dějin štěstí – z městečka pocházel i historik František Kutnar, velká, a zatím nedoceněná osobnost české poválečné historie. Svému rodnému kraji věnoval dvě publikace, z nichž druhá, Mezi Chlumy a Kamennou hůrou, vyšla posmrtně před necelými dvaceti lety.