Anna Mikulová (žákyně ředitelky Jaroslavy Komárkové) zkoušela své štěstí na Pražské konzervatoři ke studiu hry na lesní roh. Anička nejenže zahrála u talentových zkoušek na výbornou, ale na výbornou složila zkoušky z hudební teorie a z téměř dvě stě uchazečů na všechny obory vzdělávání skončila s celkovým bodovým hodnocením na 6. místě!

Anna Zedníčková (žákyně učitelky Kateřiny Bičíkové) byla přijata na Konzervatoř v Pardubicích ke studiu operního zpěvu. Zazpívala skutečně skvěle a už nyní se na ni těší její budoucí učitelé!

Další úspěšnou uchazečkou je Johana Koubová (na herectví se připravovala v jičínském K-klubu), která byla z téměř sto padesáti uchazečů studia herectví na Pražské konzervatoři přijata jako první v pořadí! Johanka je žákyní zpěvu a hlasové hygieny paní učitelky Zdenky Svobodové a hře na klavír se učí u učitelky Moniky Chmelařové.    (zuš,kov)