Deník na návštěvěZdroj: DeníkNajdete ho v prostorách zdejšího barokního zámku, který je ve vlastnictví Ondřeje Stýbla.

Muzeum zachycuje vývoj ochotnického divadla od základních pramenů lidového divadelnictví, pokračuje divadlem národního obrození , dále přiblíží rozmach ochotnického divadla na přelomu 19. a 20. století a poslední oddělení zavádí k amatérskému divadlu dneška.

Do podrobností vás zasvětí Milan Lánský, který je spoluzakladatelem muzea, realizátorem expozic a také nadšeným průvodcem.

Úvodem připomíná, že v průběhu několika let zde došlo ke třem vloupáním. Mezi exponáty byl odcizen například vzácný vyřezávaný betlém. Město Miletín následně investovalo do nákladného zabezpečení.

Lužany
Druhý špendlík na mapě zapíchneme v Lužanech

„Jak vidíte, dříve se hrálo v maskách. Jednak nebyly líčidla, pak šlo o anonymitu herce,“ vysvětluje pan Lánský při prohlídce výstavních prostor, na které je náležitě pyšný. Dokáže vyprávět o každém plakátě, kulise, fotografii, kostýmu, scénáři i bohaté historii divadelnictví.

Ve vstupním sále se nachází ukázky části z osmi set divadelních opon, které zdokumentoval akademik Jiří Valenta. Expozice také připomíná éru místních ochotníků, která se začala psát v roce 1827.

Vybudování muzea přišlo na více než 1,5 milionu korun. „Všechno je z různých sponzorských darů i od místních podnikatelů. Pracovali jsme na tom s bývalým starostou Miloslavem Hybnerem a akademikem Jiřím Valentou. Tehdy se konala výstava k 175. výročí divadelního spolku Erben Miletín. Na podzim 2005 jsme realizovali první etapu, každý rok po otevření jsme pak otevřeli další sál,“ vypráví Milan Lánský.

Architektonický projekt na zhotovení expozice autoři zavrhli kvůli vysokým nákladům. „Tady se všechno rodilo z hlavy rovnou do zdi,“ usmívá se průvodce. „No, vlastně jsme všechno realizovali s kolegou Hybnerem, on se specializoval na shánění peněz a já chystal expozici,“ vzpomíná.

V dnešním videu pro ženy 50 + se lektorka Alena Vídeňská zaměřila na problémové partie
VIDEO: Perfektní cvičení pro ženy po padesátce

Kouzelný svět divadla je podle něho opomíjený, přitom každé představení je pokaždé originál.

Zdejší muzeum je otevřeno nonstop na objednání.