V rámci naší dlouholeté spolupráce jsem byl zasvěcen do celé akce a myslím, že mohu čtenářům prozradit mistrův výlet do Rigy, kde z bytu svého přítele Saši Borodkinse (v tomto roce Aleksander přijede na setkání umělců do Jičína, aby se účastnil druhého ročníku jičínského plenéru) odeslal fotografii se svými obrazy.

Jak vidno, téma kalvárie totality přetrvává v malířově mysli. Navazuje na výstavu dokumentů Křížová cesta totality, kterou spolu s režisérkou Šárkou Horákovou a majitelem kovářské dílny v Železnici Honzou Breuerem realizoval před několika lety a která prošla významnými místy našich dějin, naposledy loni o Velikonocích v chrámu sv.Víta. V současné době hledáme prostor pro stálé umístění této zajímavé expozice, která dokumentuje zločiny komunismu vůči klášterům, církevním institucím a hlavně těm, kdož naplňovali vznešené poslání charity a církevního života.

Motivy na obrazech, jež jsou na fotografii a které vznikly během Michailova pobytu v Pobaltí, symbolizují strastiplné osudy lidí pod knutou totality a mají co říci lidem, jichž se toto období týkalo, Litevce a další národy nevyjímaje. Na vernisáži 19. května, která ukončila sympozium, sklidilo Ščigolovo téma zaslouženou pozornost. Malíř tak završil další etapu své bohaté a pestré tvorby. Těšíme se na jeho nová díla.⋌Miloš Starý