Stalo se v pátek 5. října v aule Lepařova gymnázia na přednášce Jičínské besedy o dřevěných zvonicích, kterou pak přednesl bravurně s mnoha obrázky a zajímavostmi.

Řeč byla o druzích zvonic, letopočtech, technických detailech, o zařazení našich zvonic do evropského kontextu a dalších zajímavostech. Avšak jako každá přednáška i tato měla náležitý přesah, jak bývá na promyšlených akcích Jičínské besedy zvykem. Protože jeden problém vyvolává u vnímavého člověka řadu otázek, nastává větvení, hledání. Otvírají se obzory:

Vzdálené Švédsko
Z východních Čech je do středního Švédska o mnoho víc než tisíc kilometrů. Proč tam tedy zvonice vypadá podobně jako v Oseku či na Samšině? Ale vždyť tu u nás pobývalo mnoho Švédů v třicetileté válce. Taky nám od té doby leccos dluží, že? A ještě nám okoukali ty krásné roubené stavby. Nebo že by tenkrát zmizely i nějaké plány? Vévoda frýdlantský, který pobýval v Jičíně, byl viceadmirálem baltského loďstva. A jsou tu další a další zajímavosti a je tu další pátrání.

Stáří zvonic. Jak se zjišťuje? Víme, jak se dělá dendrochronologie?

Datování stáří dřeva pomocí letokruhů. Pan architekt se domnívá, že tato metoda pro určení stáří zvonic může být daleko přesnější, než náročné bádání v archivech. Takto pořízené určení stáří se může lišit o sto, třeba i více let. Někde se po dendrochronologování zaradují, jak mají starou zvonici.

Ale jinde třeba zase naopak. Ti pak můžou tvrdit, že vybrali trám, který byl použit až při opravě zvonice. Historie – detektivka.

Marketing
Karel Kuča promítal spoustu obrázků, mnohé bez popisků. Musíte si holenkové koupit nějakou jeho knížku, tam to všechno najdete. Například Dřevěné kostely a zvonice v Evropě. Protože bádání o stavbách a obcích není levné. Musí se na něj vydělat. Vida – jedna přednáška o zvonicích, a tolik zajímavostí.

Příští přednáška Jičínské besedy bude o skalních rytinách a začne 9. listopadu v 18 hodin v Porotním sále.
Bohumír Procházka