Ačkoliv galerie většinou pořádá výstavy současného výtvarného umění, tentokrát zapátrala v dávné minulosti.  Portrét a zpodobení lidské postavy náleží ke stěžejním tématům, které umělce neustále provází. Expozice porovná díla z doby baroka – obraz Nicolase Poussina z poloviny 17. století, portrét z okruhu Jana Kupeckého z roku 1730 nebo obraz Norberta Grunda.

Další důležitý okruh tvoří obrazy z přelomu 19. a 20. století, kde téma člověka, jeho vnitřního života a zachycení nejen jeho příběhů, ale i duchovního rozpoložení, autory doslova fascinovalo. Jejich mistrovstvím se návštěvníci budou moci pokochat na dílech Jakuba Schikanedera, Alfreda Justitze nebo Karla Špillara, od něhož zde bude vystaveno plátno obřích rozměrů s Alegorií Darů hojnosti. V této společnosti nemůže chybět ani čelní představitel české figurální tvorby Max Švabinský.

Moderní umění na výstavě zastoupí například surrealisté Václav Tikal, Josef Vyleťal nebo Olga Vyleťalová, Karel  Souček, Jan Bauch, Jan Slavík, Adriena Šimotová nebo Věra Janoušková.

Zajímavou část expozice budou tvořit sochařská díla  Josefa V. Myslbeka, Jana Štursy, Jaroslava Horejce, Josefa Drahoňovského, Mary Durasové, Olbrama Zoubka a  Evy Kmentové.

Výstava potrvá do soboty 26. září.   (oa)