Tehdy bylo muzeum známé jako Archeologický a musejní spolek. Založila jej skupina milovníků starých památek, většinou z řad místní inteligence, která se rozhodla pracovat na sběru a studiu mnohých památkových předmětů, kterým často hrozilo zničení. Toto nadšení zde panuje nepřetržitě do dnešních dní.

Hořice v Podkrkonoší lákají skladbou programu letošní turistické sezóny nejen na své přírodní bohatství a krásu, v okolí Hořic naleznete bezpočet turistických stezek, tak na velký počet kulturních akcí. Muzeum se 9. června zapojí do Muzejní noci. Celé léto až do 10.září mohou návštěvníci obdivovat krásu legendárních motocyklů v Muzeu Czech Road Racing. Letošní výstavní sezóna má dva hlavní motivy - Hořická kulatá výročí a Cena Františka Šťastného. Milovníci výtvarného umění se potěší do 17.září výstavou Objekt v objektivu. Výstava ukazuje vztah fotografie a sochařství, a to zejména na pozadí sochařských děl z vlastních sbírek muzea nebo děl spjatých s blízkým okolím.

Galerie plastik zase hostí výstavu Morfologie Jiřího Thýna, a to do 23. července. V neposlední řadě připomenou Hořice i svoji spojitost se sochařským uměním. V Městském muzeu v Hořicích proto proběhne v pátek 23. června odborná konference „Sympozium o symposiu“. Té se zúčastní místní pamětníci a aktéři symposiálního dění i přední odborníci na sochařské umění druhé poloviny 20. století. Konferenci doprovodí drobná výstava, vycházející z archivních materiálů uložených ve sbírkách Muzea, a to do 10. září.

„Přilákat veřejnost do muzeí je krásná, nicméně náročná disciplína. Obzvláště jedná-li se o muzeum lokální. Městské muzeum v Hořicích ale jasně dokázalo, že má co nabídnout. V současné době eviduje přes 40 000 sbírkových předmětů z různých odvětví – sbírku tvoří například archeologie, předměty etnografické, velký archiv písemností i fotografií z regionu nebo řada významných uměleckých děl,“ uvádí Petra Zachovalová M. A., ředitelka Městského muzea a galerie Hořice. „Stálou expozici s názvem Od kamene k soše každoročně doplňuje celá řada krátkodobých výstav jak ve Štorchově síni, tak Galerii, na zámku nebo v ulicích města Hořice. Je málo měst, kde se můžete toulat letní přírodou a obdivovat umělecká díla pod širým nebem, tak jako v Hořickém sochařském parku sv. Gotharda nebo sv. Josefa, “ dodává Petra Zachovalová.