Tentokrát si milovníci umění nechtěli nechat uniknout vernisáž obrazů „Krajina" novopacké malířky Martiny Grafkové, která zde během necelého jednoho roku již po druhé představuje svoji tvorbu. Po loňské společné květnové výstavě „Umění bez hranic", tentokrát stěny malého sálu zcela zaplnila její samostatná nová tvorba .

Vernisáž uvedla ředitelka městského kulturního střediska Romana Martincová, která kromě návštěvníků přivítala i blížící se jaro, a to přednesem básně, věnované tomuto období.

„Je tomu rok co jsme zde malířku a výtvarnici Martinu Grafkovou představili poprvé. Na této výstavě vám chce ukázat, jak ve své svobodné tvorbě pokročila a jak ztvárnila své něžné a osobité pojetí malby," zahájila svůj úvodní řečnický vstup malířka a předsedkyně Spolku podkrkonošských výtvarníků Eva Šinkmanová a dalšími slovy se zmínila o profesním růstu Grafkové: „Jako malířka je Martina velmi fundovaná a osobitá. Má rozmanité výtvarné vzdělání. Nejprve absolvovala v Jablonci nad Nisou Střední umělecko průmyslovou školu bižuterní a následně Vyšší odbornou školu se zaměřením na obor pasíř.

Dále studovala Fakultu užitého umění a desingu v Ústí nad Labem v ateliéru Přírodní materiály pod vedením akademického malíře, profesora Jaroslava Prášila, kde se mimo prostorové tvorby zajímala i o klasickou grafiku a litografii. Její diplomová práce „Šperk nešperk" byla oceněna děkanem fakulty. Malířku nadchnula i stáž v polském Krakově na Akademii Szuk Pięknych. Díky přátelství s profesorkou umění Elizabeth Tindalle při pětiletém pobytu v Anglii získala nový pohled na umění. Při návratu do Nové Paky se stala členkou našeho Spolku podkrkonošských výtvarníků, s kterým se zúčastňovala jednak výstav a také plenérů jak v Čechách, tak i v Polsku. Martina ve své tvorbě uplatňuje jednak talent a také znalosti a zkušenosti získané vzděláním," zakončila svůj vstup Eva Šinkmanová.

Ti z návštěvníků vernisáže, kteří si představovali, že dle názvu výstavy „Krajina" uvidí reálné obrazy krajiny, byli velice překvapeni, a lze říct, že příjemně. Při prohlížení výstavy zaznívaly komentáře, že obrazy jsou zvláštní, ale moc pěkné. Abstraktní obrazy Martiny Grafkové jsou malované akrylovými barvami a nabízejí zcela nové představy. Do jejich popředí se dostávají barvy a geometrické tvary. Některá plátna malovaná geometrickou abstrakcí popírají jakékoliv odkazy na realitu za použití barevných ploch a geometrických obrazců, ale zároveň i dost neotřelé vnímání světa.

Na obrazech lze rovněž rozpoznat rukopis malířky, kdy barevné zážitky z vystavovaných pláten zobrazují její vlastnosti a duševní pochody. Vnímat a porozumět této abstraktní tvorbě nemusí být ale až tak nesnadné. Naučíme-li se rozeznávat jednotlivé prvky vyjadřovacích prostředků a jejich funkci, pak můžeme ocenit celkovou originalitu obrazu.

Vernisáž zpestřily hrou na zobcovou flétnu dvě dívky, Anežka Chmelařová a Jitka Najmanová, které si připravily skladby Rain Dance a Blues. Výstava prací malířky Martiny Grafkové potrvá do konce března. Malý sál městského kulturního střediska je otevřen od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin a v sobotu a v neděli od 14 do 16 hodin. Nenechte si tuto zajímavou výstavu uniknout.   Míla Pour