V tyto dny budou mít žáci osmých a devátých tříd, zaměstnanci školy i veřejnost možnost podpořit nespravedlivě vězněné, pronásledované nebo utlačované lidi na celém světě v rámci akce, kterou pořádá škola společně s organizací Amnesty International.

Jedním z organizátorů v Hořicích je učitel Ivo Chocholáč. Zajímá nás, proč se škola hlásí k této u nás málo propagované akci?
Připojili jsme se k této celosvětové akci, protože se domníváme, že občanská lhostejnost je základním kamenem vznikajícího společenského marasmu v kterékoliv zemi. Jestliže se všichni budeme chovat normálně a nenaučíme se vyjadřovat vlastní názory, ztratíme svůj občanský postoj a ocitneme se zanedlouho v normalizované společnosti.

Co si dáváte za cíl?
Chceme touto akcí pootevřít empatický a občanský rozměr osobnosti každého z nás právě v době probíhajícího adventu – vnitřního usebrání. Zastavit se alespoň v této době a myslet na jiné, zamyslet se nad jejich příběhem a nenechat se jen vláčet samohybem duchaprázdného konzumismu částečně sytého stáda. Vždyť každé vnitřní zastavení znamená určitý posun. Podpořit tak opravdovost těchto nezlomených lidí, kteří jsou i našimi světélky naděje. A naučit se tak skrze svůj občanský postoj nevěnovat jen svým jepičím minipříběhům, ale uvědomit si, o co tu jde.

Maraton psaní dopisů.To je skvělá myšlenka, jak ale bude samotný Maraton psaní dopisů probíhat?
Každý má volbu; vybrat si příběh, který ho oslovil a podpořit jeho nositele. Nebo se jen s příběhy seznámit či je minout. I žáci naší školy v rámci projektového dne se sami rozhodnou. Diskutovat, umět formulovat vlastní názor, obhájit ho třeba i proti většině. Seznámit se s osudy lidí z různých míst naší planety, jaké hodnoty vyznávají a proč jsou trestáni. Nejen to si slibujeme od projektu. Neučit se jen na příbězích minulosti, ale prožít tak trochu i některé ze současných příběhů, které třeba již zítra vstoupí do historie. Být při tom zcela určitě zasáhne každého z nás.

Může se do projektu zařadit i veřejnost?
Pokud půjdete kolem, zastavte se u nás a uvidíte, sami se rozhodnete. Pro veřejnost se tato možnost otevírá prostřednictvím naší školy 11. prosince v dopoledních hodinách od 8 do 12 hodin a 12. prosince v rámci adventního Ladění od 13 do 17. hodin vždy v přízemí budovy. Po tyto dny vám zde budou žáci deváté třídy k dispozici, aby vás seznámili s jednotlivými případy nespravedlivě vězněných a vy je pak můžete podpořit formou dopisu.

Cílem je poslat co nejvíce dopisů vězněným a taky vládám a úřadům a upozornit je na porušování lidských práv v jejich zemích. Připojte se a podpořte v době ztišení a vnitřního usebrání ty, kteří trpí za své přesvědčení a nemohou být mezi svými blízkými. Vždyť dnes píšeme my za ně, aby zítra nemuseli psát oni za nás. Přiložme světélko naděje a třeba se nám zlepší i ta naše adventní nálada.