Hned na úvod zazněla přednáška Martiny Rubínové o zdravém životním stylu, jak být v dnešní uspěchané době stále svěží a spokojené a naučit naše tělo zvládat veškeré starosti i radosti dnešní doby. A jelikož my ženy si to dokážeme dokonale užít, nechyběl bohatý raut, připravený z dobrot našich maminek. V tu chvíli šly zásady správné životosprávy stranou a chuťové buňky velely ochutnat od všeho, co na stole bylo.

Během večera jsme se opravdu nenudily a dokonce zapojily i naše „hlavinky" k přemýšlení. Poznávačka zajímavých předmětů či fotografií z našeho mládí nám v některých případech dala opravdu zabrat.

Prima zábava
Nicméně nebylo vůbec důležité zvítězit, ale pobavit se, odreagovat se od všech starostí, a to se myslím podařilo. Tímto děkuji všem maminkám za pěkně strávený večer, příjemnou atmosféru a za napečené dobroty, kterými nás pohostily.

Poděkování patří i paní Rubínové, která si na nás udělala čas a přijala naše pozvání. A aby to nebylo tatínkům líto, mohou i oni oslavit svůj svátek třetí červnovou neděli, která bude patřit pouze jim.   Jitka Heršálková