František Škoda právě s ním, Jaroslavem Volfem a Petrem Heberem tvořili známou jičínskou výtvarnou skupinu Studio 85, která po dvě desetiletí obohacovala výstavní dění nejen regionu. Zúčastňoval se se Studiem 85 společných výstav na různých místech Českého ráje a mnoha dalších u nás i v zahraničí.

František Škoda se narodil 20. února 1931, jeho maminka pocházela ze Sobotky a tatínek Josef Škoda z Domousnice. Hluboké rodové kořeny v krajině Českého ráje Františka Škody cítíme i v jeho malířské tvorbě, inspirované většinou rodným krajem, přírodou, kterou důvěrně znal, ať už to byla krajina kolem Jičína, Libáně, Starých Hradů, Dětenic a mnoha dalších míst mnohonásobně prochozených. Všude v této krajině potkával krásu. A také jako pohotový kreslíř, přemýšlivý malíř nám ono okouzlení krajinou zanechal v nedokončeném díle. Vztahová sounáležitost s rodným krajem se u Františka Škody projevuje nejen volbou námětu, ale i ve vedení kresebné linie a proteplené malířské paletě.

Portréty
František Škoda rád kreslil své blízké a přátele. Svědčí o tom mnoho jeho kreseb roztroušených mezi těmi, které měl rád. Byl výborným tvůrcem pastelových portrétů. Právě pastelová technika mu umožnila rozeznít ty nejjemnější záchvěvy osobní charakteristiky portrétované osoby.
Ilustrace Františka Škody ke sbírce Charlese Baudelaira Květy zla.
Zejména v portrétech dívek a žen dosahoval něžného chvění krásy, rozeznívané až do nejtišší pěšinky zamyšlení. Často, když jsem stál před těmito portréty, jsem vzpomínal na Jaroslava Seiferta, básníka a nositele Nobelovy ceny, a na jeho jednu z mnoha desítek jeho krásných sbírek – na sbírku Jaro s bohem (1937), sbírku Tolik něžných zastavení. A František Škoda v těchto pastelových portrétech přinášel také nejedno něžné zastavení krásy…

Zátiší

Přátelé díla Františka Škody jistě vzpomenou i na jeho další tvorbu – zátiší, kresebné studie, grafiku, knižní značky, ilustrace… Vzpomenu i na jeho obrazy vystavené v Jičíně, Libáni, Starých Hradech, Chlumci nad Cidlinou, Sobčicích, Nové Pace, Dětenicích, Žlunicích, Valdicích, ale i na mnoha jiných místech, jako jsou Mladá Boleslav, Hradec Králové, Praha, Ostrava… Výčet by byl dlouhý, předlouhý… A všude se jeho práce těšily značné pozorností široké veřejnosti.

Čas neúprosně vrší rok za rokem a vzpomínky se vzdalují , přicházejí, vracejí k malíři, který šel s otevřeným srdcem rodnou krajinou Českého ráje, aby nacházel krásu. František Škoda byl jedním z těch, kdo nejvíce krásu rozdávali…⋌Josef Pavlík


František Škoda – data ze života:
20- února 1931 – 9. listopadu 1988
Maturoval na Obchodní akademii v Jičíně (1950)
1950 – 1956 - studium na soukromé škole výtvarné prof. Emanuela Frinty
1954 – 1955 - externí studium u prof. Antonína Strnadela
1956 – 1959 - tříleté dálkové studium kursu výtvarné výchovy Praha
1958 – 1961 - soukromé studium u prof. Antonoviče
1985 - spoluzakladatel jičínské výtvarné skupiny Studio 85 (Josef Bucek, Petr Heber, Jaroslav Volf, František Škoda)
1955 – 1988 - zaměstnán jako vedoucí provozu Československých hudebních nástrojů v Dětenicích