Postupně tak návštěvníky přivítala bývalá starostka obce Holovousy a současná poslankyně a krajská zastupitelka Martina Berdychová. Letošní ročník slavností byl finančně podpořen darem Rady Královéhradeckého kraje a pozvání do Holovous přijal 2. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje pan  Karel Janeček. Třetím hostem, který přivítal přítomné, byl ředitel VŠÚO Holovousy Jaroslav Vácha.

Novinkou letošního ročníku byla změna místa konání výstavy soutěžních malináčů a moučníků, která byla ve spolupráci s VŠÚO Holovousy připravena v nově otevřených prostorách Ovocnářského výzkumného institutu, kde zároveň probíhal i Den otevřených dveří.

Program na parketu zahájily mažoretky z DDM Hořice a právem byly odměněny velkým potleskem. I naše děti ze Základní a mateřské školy v Chodovicích si pečlivě připravily pod vedení svých paní učitelek hezké vystoupení. Dále následovalo vyhodnocení vyhlášených soutěží.

„O nejchutnější jablečný moučník" se v letošním roce „utkalo" 23 pekařek a pekařů. Porota to neměla vůbec jednoduché, ale nakonec musela určit pořadí. Na prvním místě se umístila paní Věra Volejníková z Hořic s moučníkem Podzimní sen o slunné Itálii. V soutěži „O nejlahodnější holovouský malináč" se sešlo 9 vzorků. Vítězný malináč do soutěže přinesl pan Jiří Kubíček z Holovous. Odměněni byli všichni soutěžící, pro které byly připraveny krásné ceny. Ty předala starostka obce společně se senátorem a radním Královéhradeckého kraje Josefem Táborským a 1. náměstkem hejtmana Královéhradeckého kraje Otakarem Rumlem.

Hráz rybníka na návsi se zaplnila a všichni se zájmem sledovali plavení koní. Mezitím se na parketu připravili mladí místní hasiči a svým vystoupení předvedli, jak jsou šikovní a obratní. Zájemci o tanec si pak mohli na parketu vyzkoušet s taneční skupinou Keltský tygr irské tance. Odpoledne pak pokračovalo předáním certifikátů „Podkrkonoší regionální produkt ®„. Poté na pódiu vypukla Freddy Mercury show v podání Jaroslava Břeského, která roztančila i roztleskala všechny diváky.

Pak už jsme mohli obdivovat šikovnou fenku Jenny, která předvedla se svojí majitelkou Zuzkou taneční vystoupení. Potom se parket zaplnil bubínky a začalo bubnování v kruhu, kterého se zúčastnili dospělí i děti a všichni si to užívali. To už se na pódiu připravovala kapela Levou rukou band, se kterou jsme se v Holovousích na návsi protančili až do jedné hodiny ranní. Nechyběl ani krásný ohňostroj od Pavla Elcnera, který ve 20:00 hodin rozzářil oblohu nad rybníkem a oceněn byl velikým potleskem.

V průběhu celého odpoledne bylo zajištěno bohaté občerstvení. Místní ženy upekly z 12 kil již tradiční domácí koláče, na které už před 13tou hodinou stála fronta. Společně s koláči se ve stánku prodávaly i pravé holovouské malináče. V letošním roce jsme jich od pěstitelů vykoupili a zájemcům prodali téměř 500 kilo.

V Holovousích se určitě nenudily ani děti. Připraven pro ně byl slaměný hrad a prostor kolem něho patřil právě jim. Děti si mohly na stanovišti Lesů ČR vyzkoušet svoje znalosti z lesní pedagogiky, z blízka si prohlédnout dravce, povozit se na ponících a o kousek dál vyzkoušet svoji šikovnost na dřevěných bagrech a v připravených dílnách si vyrobit něco pro radost.

Pečlivě vybrané stánky lemovaly celou náves a letos jich bylo přes devadesát. Prodejci nabízeli regionální potraviny i výrobky. Ve stáncích Agrární komory byla připravena ochutnávka potravin a každý si tak mohl koupit nejen to, na co měl chuť, ale i něco pro radost.

Obec Holovousy úzce spolupracuje s Psím útulkem, ve kterém již sama měla umístěné dva psy. Poslední fenka Bea v něm pobývala dva měsíce a to zdarma. Pro pejsky není jednoduché sehnat nové majitele. A tak jsme přemýšleli, jak alespoň některé z nich dostat na náves a najít možnost, jak útulek finančně podpořit. Tak vznikl nápad pozvat Psí útulek Chlum na náves do Holovous. V něm návštěvníci mohli vidět jeho prezentaci, získat odbornou radu a zakoupením některého z nabízených charitativních předmětů z obchůdku Druhá šance podpořit opuštěné psy. Po návsi se procházeli pejsci z útulku ve slušivých šátcích na krku, a kdo měl zájem, mohl je sám vyvenčit.

A o tom, že jim to opravdu slušelo, svědčí i fakt, že právě dva z nich našli na Slavnostech holovouských malináčů své nové páníčky. A tak Hakimu i Kubovi přejeme krásný nový domov a jsme moc rádi, že pozvání splnilo svůj účel.

Davy návštěvníků proudily po návsi nebo směřovali na Den otevřených dveří do nově otevřených prostor Ovocnářského výzkumného institutu. Snad každý u nás v Holovousích našel to, co potřeboval a snad se i dobře bavil. Takové hemžení jsme ještě nezažili. I nás organizátory letošního ročníku překvapil velký počet návštěvníků, který překonal i předchozí ročníky a dle odhadu se během odpoledne a večera v Holovousích vystřídalo téměř 10.000 návštěvníků. Už v těchto chvílích přemýšlíme, co připravit a čím překvapit na příštím 14. ročníku.

Organizace slavností takovéhoto rozsahu si vyžaduje náročné přípravy a organizaci celého dne, a proto velké poděkování patří všem dobrovolníkům, zastupitelům i zaměstnancům obce Holovousy za skvěle zvládnutou akci. Děkujeme i všem sponzorům, kteří nás podpořili. Tak zase za rok u nás v Holovousích, budeme se těšit.      Zlatuše Brádlová