Do posledního místa zaplněná sokolovna provázela soutěžící potleskem. Vítězové z každého ročníku byli odměněni diplomem. Poděkování patří kolektivu ZŠ pod vedením ředitelky Radky Víchové. Roli moderátora se ujal učitel Mirek Košťák. Závěrečným překvapením se stalo vystoupení hudebního orchestru základní školy.