Po maturitě pracoval v Praze jako propagační výtvarník. V počátcích své tvorby se zabýval zejména krajinomalbou, portréty a posléze i obrazy v surrealistickém pojetí.

Ve více než desetileté umělecké pauze se spolu se svojí manželkou intenzivně věnoval podnikání v oblasti propagace a reklamy. Lze konstatovat, že i v této činnosti dosahovali společně vynikajících výsledků.

I takto pracovně vytížený Miloš dokázal najít čas na úzkou spolupráci s Honzou Řezníčkem, principálem Martínkova loutkového divadla, pro které vytvořil mnoho nezapomenutelných kulis a pozadí.

Kolem roku 2002 začíná Miloš opět malovat. Je to období, kdy vznikají jeho nejlepší díla. Daří se mu v podnikání i v osobním rodinném životě. Po roce 2004 však můžeme v některých jeho dílech podvědomě pozorovat určitou bolest, napětí a rozkol. Dnes se zdá, že se v těchto obrazech odráží respekt i obava z vážné nemoci, která u Miloše nezadržitelně postupovala.

Ve svých dílech nám však zanechal hluboký odkaz, a pro nás všechny byl vzorem cílevědomosti v oblasti umění i úspěšnosti v podnikání. K jeho nedožitým 50. narozeninám proto uspořádala jeho manželka a dcera Michalka výstavu, jeho díla vystavená v Libáni jste měli možnost si prohlédnout a odnést si silný umělecký zážitek. Umělcem, naším libáňským umělcem, Miloš rozhodně byl a zůstává. Bohužel vernisáže výstavy se nezúčastnil nikdo ze zástupců městského úřadu.

Co dodat? Dílo obou nezapomenutelných osobností – Miloše a Honzy – představila výstava A cesty jdou dál. Byly tu ke zhlédnutí i kulisy a loutky Martínkova loutkového divadla.

Život jde dál
Dcera Michalka studuje III. ročník Střední školy oděvního a grafického designu v Lysé nad Labem, obor grafický design. Byla k vidění i ukázka jejích prací z prvního a druhého ročníku.

Manželka Michaela i nadále pokračuje v podnikání firmy M-atelier a rozšířila tiskové technologie. Spolupracuje s loutkovým divadlem Martínek. Za výstavu v roce 2007 byla nominována na cenu Jivínského Štefana za kulturní počin roku.

Členové loutkového divadla Martínek dále pokračují v činnosti a nacházíme se před 14. přehlídkou loutkových divadel, nazvanou Řezníčkova Libáň. ⋌ Petr Malát