Nasnadě je několik možností, které vedení instituce nyní pod tíhou časové tísně projednává se zřizovatelem, Královéhradeckým krajem.

Muzeum chce do Robous

Ředitel Michal Babík preferuje přestěhování do Robous u Jičína. Pro potřeby muzea by podle jeho mínění bylo nejvhodnější, kdyby pro inventář muzea vyrostla zcela nová budova.

Depozitář by mohl stát vedle bývalé fary. Poblíž se nachází pobočka Základní školy Bodláka a Pampelišky. Tamější stodoly by byly odstraněny a na jejich místě by vznikla nová účelová budova depozitáře. Pozemek, na němž tato stavení stojí, vlastní rovněž kraj.

„Aktuálně jsme zadali studii nové budovy depozitáře v Robousích u Jičína. Je to jenom první nástin řešení, které by podle mého názoru bylo ideální. Potřebujeme zjistit, kolik by budova stála. Vše je potřeba dát na papír a potom předložit k politickému rozhodnutí, zda jít touto cestou, nebo hledat jiný prostor," řekl Michal Babík.

„Je jasné, že i toto řešení v sobě ukrývá jistou nepopulárnost, především proto, že v budovách stodol sídlí nájemce, kterým je jezdecký klub. Kraj musí sám rozhodnout, zda-li vydržovat polorozpadlé stodoly anebo zodpovědně pečovat o kulturně-historické dědictví," dodává Babík. Jak ale ředitel uzavírá, řešení je v tuto chvíli na stole více.

Kulturní akce

Myšlenka depozitáře v Robousích však zachází i dále. Na místě by právě ve spojitosti s novou základní školou mohl vzniknout prostor pro nové aktivity. Děti by se mohly podívat na řemesla, zcestná není ani myšlenka příležitostných kulturních událostí. Lokalita nabízí dostatek prostoru a velký potenciál právě pro jeho oživení.

Situace se vyjasní během jara, je ale pravdou, že pátrání po prostorách depozitáře zaměstnává muzejníky již dlouho.

Předtím, než vykrystalizovala myšlenka postavit novou budovu, delegace z muzea prošla řádově několik desítek míst. Protože ale depozitář vyžaduje přísné podmínky, od vytápění či nízké vlhkosti až po důležitost zabezpečení proti vniknutí, nezalíbil se žádný objekt.

Proto je podle Michala Babíka nejlepším řešením postavit objekt, který bude přesně splňovat požadavky.

Byťák ne

Jedním ze zvažovaných řešení bylo zřízení depozitáře v bývalém bytovém podniku na Komenského náměstí v Jičíně. Město, které ještě v loňském roce bylo jeho vlastníkem, dlouho nenacházelo pro objekt využití.

Zastupitelstvo se však právě loni rozhodlo komplex prodat firmě Sitim s. r. o. Její majitelé přislíbili, že stavbu přebudují v soukromý minipivovar a pivní lázně.