Kniha volně navazuje na předchozí publikaci „Stoleté příběhy", tentokrát však svým obsahem proniká hlouběji do minulosti. Na pozadí politických, společenských, hospodářských a kulturních událostí v tehdejším Rakousku, resp. Rakousko-Uhersku, rok po roce mapuje dění v teritoriu Českého ráje v letech 1848-1900.

Tento časový úsek byl vybrán cíleně, neboť v jeho průběhu docházelo k mnoha převratným změnám, jež měly pro společnost i každého jednotlivce zásadní význam.

Na jeho počátku se nevelký okruh nespokojenců pokusil spontánním revolučním vystoupením zbavit se přežilých feudálních pout a vytvořit i v této zemi takové podmínky, jež by svobodným občanům umožnily rozvíjet své schopnosti a ideje.

Tento pokus byl jen zčásti úspěšný, neboť nastupující císař František Josef I. se svými tradičními oporami – šlechtou a katolickou církví – svou moc uhájili a přistoupili jen na malé ústupky.

Nutnost reforem

Teprve v následujících desetiletích, když tváří v tvář vyspělým evropským zemím habsburská monarchie očividně zaostávala, muselo zákonitě dojít i na další reformy. Těžit z nich se pokoušel po celé toto období i formující se český národ, který se stále naléhavěji dožadoval svých historických práv.
Karel Čermák si stanovil za cíl pokusit se zdokumentovat toto dění množstvím vybraných dílčích zpráv, jež svou stručností a výstižností připomínají novinové články. Ostatně většina z nich byla v dobovém tisku také nalezena. Pro názornost byly mnohé z nich přiblíženy obrazovou dokumentací pocházející přibližně z téže doby.

Jeho lednová přednáška „Kronika obrazů života: Český ráj v letech 1848-1900" připomene nejen historické souvislosti popisované ve stejnojmenné publikaci, ale dá nahlédnout též i „za oponu", jak taková kniha vlastně vzniká a s jakými objektivními a subjektivními vlivy se její autoři musí vypořádat, než se ocitne na knihkupeckých pultech.

Budeme se na vás těšit v pátek 24. ledna v tradičních 18 hodin v Porotním sále jičínského zámku.   Za Jičínskou besedu Pavel Kracík