Ples byl pojat jako charitativní, jelikož jeho výtěžek měl být věnován na domácí hospicovou péči střediska DUHA v Hořicích. Lze říci, že díky tomu byl tak hojně navštíven a sponzorsky podpořen.

Částka která byla na tuto dobrou a záslužnou činnost věnována, je 27 528 Kč. Díky proto patří všem účastníkům plesu, sponzorům a pořadatelům, kteří se na úspěchu tohoto plesu podíleli. Jiří Drška